Page 2 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 2

Spis treści       Rozdział I. Ja i inni

       LEKCJA 1. Globalne plemię w globalnej wiosce. Relacje międzyludzkie
       w zmieniającym się świecie  ...............................................................................................................10
       • Kwame Anthony Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych (fragmenty)
       • Infografika: Różni ludzie, różne tożsamości
       LEKCJA 2. Trucizny i blizny. Człowiek wobec ojczyzny w utworze Ignacego Krasickiego ..............14
       • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny   OŚWIECENIE

       LEKCJA 3. Wszędzie obcy. O komplikacjach związanych z tożsamością narodową .......................16
       • Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Grecy umierają w domu (fragmenty)
       LEKCJA 4. Niezła impreza? Młody człowiek wyobcowany wśród młodych ludzi .......................... 19
       • Joanna Jagiełło, Kawa z kardamonem (fragmenty)

       LEKCJA 5. Trzeźwe spojrzenie. Człowiek i nałóg w satyrze Ignacego Krasickiego ....................... 22
       • Ignacy Krasicki, Pijaństwo (fragmenty)   OŚWIECENIE
       Podsumowanie wiadomości .............................................................................................................. 25
       Sprawdź swoją wiedzę ...................................................................................................................... 26

       Rozdział II. Człowiek zbuntowany

       LEKCJA 1. Powiedzieć „nie”. Na czym polega bunt? ....................................................................... 28
       • Tadeusz Paleczny, Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie (fragmenty)
       • Infografika: Różne oblicza buntu

       LEKCJA 2. Stworzyć nowy świat. Bunt i siła młodych ludzi w „Odzie do młodości”
       Adama Mickiewicza ........................................................................................................................... 32
       • Adam Mickiewicz, Oda do młodości  ROMANTYZM

       LEKCJA 3. Przez chwilę być tylko sobą. Czy wygląd może być wyrazem buntu? ........................... 36
       • Cara Delevingne, Rowan Coleman, Mirror, mirror (fragmenty)
       LEKCJA 4. Cokolwiek powiesz, i tak będzie źle. Dylemat: buntować się czy przystosować? ........ 39
       • Anna Kańtoch, Tajemnica godziny trzynastej (fragmenty)

       LEKCJA 5. Serce przeciw głowie. Konflikt dwóch wizji świata w „Romantyczności”
       Adama Mickiewicza ........................................................................................................................... 42
       • Adam Mickiewicz, Romantyczność  ROMANTYZM
       • Ukryte w dziele sztuki: Francisco Goya, Kiedy rozum śpi, budzą się demony

       Podsumowanie wiadomości .............................................................................................................. 47
       Sprawdź swoją wiedzę ...................................................................................................................... 48


       Rozdział III. Teraz uczucia!
       LEKCJA 1. O co chodzi? Chaos uczuć i przeżyć w wieku dorastania ............................................. 50
       • Jordi Sierra i Fabra, Krzyk (fragmenty)
       • Infografika: Emocje pozytywne i negatywne
       LEKCJA 2. Wiersz-płacz. Smutek w wierszu Adama Mickiewicza ................................................. 54
       • Adam Mickiewicz, [Polały się łzy me czyste, rzęsiste…]  ROMANTYZM
   1   2   3   4   5   6   7