Page 11 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 11

Być eko – moda czy konieczność?
         tym kawałkiem nikogo przymuszać do proekologicznego stylu życia. Ale
         właśnie szerzej otwierać ludziom oczy na pomijane przez masowe media
         kwestie. [...]
          Na nowej płycie Twarzova swój proekologiczny apel formułuje także ra-
         per Piotr „Vienio” Więcławski. W kawałku Warstwa plastiku nazywa rzeczy
         po imieniu: jego zdaniem przeciętny człowiek to szkodnik i egoista, który
         żyje tylko własnymi problemami i ma w głębokim poważaniu losy planety.
         Przestrzega więc młode pokolenie przed utonięciem w śmieciach. I wiesz-
         czy koniec ludzkości, po której zostanie wspomniana warstwa plastiku.         PO PRZECZYTANIU


         Ukryte w tekście
         1. Określ w co najmniej trzech zdaniach tematykę artykułu.
         2. Co oznacza angielskie słowo evergreen?
         3. Na jakie problemy zwracają uwagę w swoich utworach artyści przywołani w tekście
          Konrada Wojciechowskiego?
         4. Co robią na co dzień Oskar i Steez, aby chronić przyrodę?
         5. W jakim celu członkowie zespołu PRO8L3M przygotowali instalację multimedialną
          umożliwiającą wirtualną podróż do 2050 r.? Jak myślisz, co nimi kierowało?
         6. O czym świadczą dane opublikowane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń?
         7. Kogo najbardziej powinien zaniepokoić raport WWF Polska? Dlaczego?
         8. Jakie jest przesłanie artykułu? Do jakich działań autor tekstu chce zachęcić
          czytelników?

         Poszukaj
         9. Kim jest i czym się zajmuje Greta Thunberg?
         10. Znajdź piosenkę o treści ekologicznej. Zapisz w zeszycie jej tytuł, imię i nazwisko
          kompozytora, autora tekstu oraz wykonawcy. Napisz swoimi słowami, czego dotyczy
          i do jakich zachowań zachęca ten utwór.

         Twoim zdaniem
         11. W jaki sposób każdy z nas może dbać o środowisko naturalne? Wymień co najmniej
          cztery sposoby.

         Twoja wypowiedź
         12. Stwórzcie plakat z hasłami nawołującymi rówieśników do zmiany zachowań
          na proekologiczne.


                                              97
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16