Page 10 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 10

Człowiek i natura
             rzeczach mówić w sposób przerysowa-  Świat nie zniknie
             ny, bo ludzie w  dzisiejszym świecie
             mają stępioną wrażliwość i jak im po- w jeden dzień.
             wiesz wprost, że zdechnie 500 tys. ryb  To byłoby za łatwe.
             w  Bałtyku, to ich tak bardzo to nie
             przerazi. Ale nie chcemy nikogo straszyć, że za chwilę spadnie na Ziemię
             ognista kula i wszyscy spłoniemy żywcem. Świat nie zniknie w jeden dzień.
             To byłoby za łatwe. Chodzi o to, że jeśli nie zaczniemy zwracać uwagi na
             takie zagadnienia, jak zmiany klimatyczne, zagrożenie gatunków w Bałty-
             ku czy masowe wycinanie drzew, zgotujemy sobie piekło na Ziemi. Sobie
             i naszym dzieciom oraz wnukom – mówi Piotr „Steez” [czyt.: stiz] Szulc,
             producent muzyczny duetu PRO8L3M.
              PRO8L3M nie pierwszy raz zabiera głos w sprawach związanych z ekolo-
             gią. Na debiutanckiej płycie w numerze 2040 muzycy przestrzegali przed
             globalnym ociepleniem. („A pogoda od trzech dni / Tropikalny sztorm nad
             Polską”) i  zgubną polityką rządu dotyczącą gospodarowania odpadami
             („Koniec plastiku / Wszystko z kompozytów rozkładalnych / Użyj i zjedz /
             Koniec śmietników”). Teraz do jednej z limitowanych wersji płyty Widmo
             duet dorzucił gadżet w postaci maski antysmogowej. – Chodzenie w masce
             nie jest ani wygodne, ani estetyczne – przyznaje Oskar. – Ale robi się ko-
                      nieczne. Mieszkam na warszawskim Targówku i od
                      listopada do marca nie otwieram okien w domu. Wia-
                      domo, czuć spaliny samochodowe i wyziewy z komi-
                      nów fabrycznych, ale swoje dokładają do pieca –
                      w  przenośni i  w  praktyce – właściciele domków
                      jednorodzinnych. Opalają mieszkania czym popad-
                      nie, zatruwając powietrze, które wdychamy. Mam na-
                      dzieję, że maski uświadomią naszym fanom skalę
                      tego zjawiska.
                       Pytam Oskara i Steeza, co oprócz rapowania o pro-
                      blemach środowiska sami robią, aby chronić przyro-
        Zespół PRO8L3M podczas koncertu  dę. Steez: – Nie leję wody hektolitrami, oszczędzam
      w Nowym Jorku.         energię, używając LED-owego oświetlenia, razem
                      z dziewczyną segregowaliśmy śmieci, na długo zanim
     WARTO PRZECZYTAĆ          wprowadzono taki wymóg. Próbuję być odpowie-
     • Will McCallum [czyt.: łyl mekkalum], Jak  dzialnym obywatelem i nie obciążać planety, tylko ją
      zerwać z plastikiem
     • O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm  odciążać.
      i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce,  Oskar: – Mnie bardzo razi używanie plastiku. Sta-
      red. Przemysław Czapliński,   ram się nie kupować napojów w knajpach, gdzie po-
      Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński
     • Marcin Popkiewicz, Świat na rozdrożu dają plastikowe słomki. Co robię dla Ziemi? Robię za
                      mało, ale raport WWF otworzył mi oczy. Nie chcemy       96
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15