Page 9 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język polski, repetytorium
P. 9

raporty z egzaminu
        próbnego nowej Ery


        Cenna pomoc w określeniu poziomu
        przygotowania uczniów danej szkoły          diagnoza przedmiotowa
        do egzaminu zewnętrznego.               dla przyszłorocznych
                                   ósmoklasistów


                                   Badanie poziomu osiągnięć uczniów
       webinaria                       (wiedza i umiejętności) pod koniec klasy 7.
       przedmiotowe

       Sposoby na poradzenie sobie
       z głównymi trudnościami
       przedmiotowymi.

                        sEmEsTr ii


        i           iV         V             Vi


        webinaria                       Prezentacja dla rodziców
        przedmiotowe
                                   Przydatne informacje na temat
        Tuż przed egzaminem, czyli propozycje         egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich
        pracy z uczniami na ostatnim etapie          przedmiotów egzaminacyjnych.
        przygotowań egzaminacyjnych.             nowaera.pl/egzaminosmoklasisty
        odpowiedzi do arkuszy               Przez cały rok
        egzaminacyjnych
                                 Dynamiczna komunikacja
        Zadania rozwiązane przez ekspertów        zapewniająca stałe zaangażowanie
        tuż po egzaminie z poszczególnych         w przygotowania do egzaminu
        przedmiotów.                       nowaera.pl/egzaminosmoklasisty

                                    facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty


                                    instagram.com/teraz_egzamin_
                                    osmoklasisty


                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14