Page 5 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język polski, repetytorium
P. 5

CZĘŚĆ 2.

      •  Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) – dwa tematy do wyboru:
       – o charakterze twórczym – opowiadanie,
       – o charakterze argumentacyjnym – rozprawka.
       Każdy temat będzie wymagał odwołania się do lektury obowiązkowej oraz/lub do utworu
       bądź utworów wybranych przez ucznia.


      TYPY ZADAŃ
      Liczba zadań w arkuszu wynosi około 20. Wśród zadań znajdują się:

      •  zadania zamknięte (12–17), m.in.: wyboru wielokrotnego, typu prawda-fałsz, na dobieranie,
      •  zadania otwarte (5–9):
       – zadania z luką (uzupełnianie zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami),
       – zadania krótkiej odpowiedzi (napisanie krótkiego tekstu, w tym zastosowanie krótkich form użytkowych,
         np. ogłoszenia, zaproszenia),
       – zadanie rozszerzonej odpowiedzi (napisanie wypracowania).      W obu częściach arkusza w rozwiązywanych zadaniach trzeba się wykazać znajomością
      treści i problematyki lektur obowiązkowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych.
      Uczeń będzie mógł także odwołać sie do lektur z podstawy programowej dla klas 7–8,
      pominiętych w wymaganiach.


      Lektury ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych
      Jan Kochanowski, wybór fraszek, treny VII, VIII
      Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika,
      Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz
      Juliusz Słowacki, Balladyna
      Aleksander Fredro, Zemsta
      Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
      Charles Dickens, Opowieść wigilijna
      Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
      Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
      Wiersze wybranych poetów


      Lektury wskazane w podstawie programowej
      dla klas 7–8, ale nieujęte w wymaganiach egzaminacyjnych
      Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny I i V
      Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
      Ignacy Krasicki, Żona modna
      Sławomir Mrożek, Artysta
      Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
      Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty),
      Tędy i owędy (wybrany reportaż)
                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10