Page 6 - Ponad słowami 3 - język polski, maturalne karty pracy, zakres podstawowy i rozszerzony
P. 6

Dwudziestolecie międzywojenne
         1. Bolesław Leśmian wybrane wiersze ...................................................................................................... 134
         2. Julian Tuwim wybrane wiersze .............................................................................................................. 136
         3. Jan Lechoń wybrane wiersze ................................................................................................................ 138
         4. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wybrane wiersze ............................................................................. 140
         5. Kazimiera Iłłakowiczówna wybrane wiersze .......................................................................................... 142
         6. Julian Przyboś wybrane wiersze ............................................................................................................ 144
         7. Józef Czechowicz wybrane wiersze ....................................................................................................... 146
         8. Stefan Żeromski Przedwiośnie ............................................................................................................... 148
         9. Witold Gombrowicz Ferdydurke ............................................................................................................. 150
        r  10. Bruno Schulz Sklepy cynamonowe ........................................................................................................ 152
          11. Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy .......................................................................................................154
          12. Franz Kafka Proces ................................................................................................................................ 156
          13. Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata .................................................................................................... 158

         Wojna i okupacja
         1. Krzysztof Kamil Baczyński wybrane wiersze ......................................................................................... 160
         2. Tadeusz Gajcy wybrane wiersze ........................................................................................................... 162
         3. Czesław Miłosz wybrane wiersze .......................................................................................................... 164
         4. Tadeusz Różewicz wybrane wiersze ..................................................................................................... 165
         5. Tadeusz Borowski wybrane opowiadania ............................................................................................. 166
         6. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat .................................................................................................... 168
         7. Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem ............................................................................................ 170

         Odpowiedzi do „Kart pracy krok po kroku”
         Odpowiedzi do przykładowej karty pracy 1. .............................................................................................. 172
         Odpowiedzi do przykładowej karty pracy 2. .............................................................................................. 173
         Odpowiedzi do przykładowej karty pracy 3. .............................................................................................. 174
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11