Page 5 - Ponad słowami 3 - język polski, maturalne karty pracy, zakres podstawowy i rozszerzony
P. 5

Spis treści


         KARTY PRACY


         Karty pracy krok po kroku
         Przykładowa karta pracy 1. – O epoce – Wojciech Gutowski Kreator i medium.
         Wokół problemu tożsamości artysty ............................................................................................................  5
         Przykładowa karta pracy 2. – Tekst z epoki – Kazimierz Przerwa-Tetmajer Hymn do Nirwany .................... 12
         Przykładowa karta pracy 3. – Kształcenie językowe – Bolesław Leśmian Przyśpiew
         (gramatyka i jej właściwości stylistyczne) ..................................................................................................... 18

         Młoda Polska
         1. O epoce – Franciszek Ziejka „Wesele” w kręgu mitów polskich ............................................................... 21
         2. Tekst z epoki – Jan Kasprowicz Z chałupy. Sonet XV (wiejskie obrazki) .................................................. 26
         3. Tekst z epoki – Władysław Stanisław Reymont Chłopi (między realizmem a naturalizmem) ..................... 31
        r 4. Tekst z epoki – Stanisław Wyspiański Noc listopadowa (historia, mit, baśń) ............................................ 36
         5. Kształcenie językowe – Tadeusz Boy-Żeleński Lament pana radcy nad „Basztą Kościuszki”
          (ironia i jej funkcje w tekście) .................................................................................................................... 42
         6. Kształcenie językowe – Stanisław Wyspiański Wesele (szkic krytyczny) .................................................. 46

         Dwudziestolecie międzywojenne
         1. O epoce – Anna Nasiłowska Dlaczego „Trzydziestolecie?” ..................................................................... 50
         2. O epoce – Maciej Urbanowski Gest śmiechu w literaturze dwudziestolecia
          międzywojennego (rekonesans) .............................................................................................................. 55
         3. Tekst z epoki – Julian Tuwim Dziesięciolecie (poeta wobec tradycji literackiej) ....................................... 60
         4. Tekst z epoki – Witold Gombrowicz Ferdydurke (świat w krzywym zwierciadle) ...................................... 66
        r 5. Tekst z epoki – Bruno Schulz Pan (mitologizacja) .................................................................................... 72
         6. Tekst z epoki – Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy (katastroficzna wizja świata) .................................. 76
         7. Tekst z epoki – Franz Kafka Proces (życie jako proces) ........................................................................... 84
         8. Tekst z epoki – Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata (rola parodii, groteski i satyry) ............................... 89
         9. Kształcenie językowe – Ewa Kołodziejek Agresywny i fanatyczny (poprawność językowa) ..................... 94
          10. Kształcenie językowe – Joanna Rzepka Podróżowanie jako sposób na poznanie świata,
          Krzysztof Podemski Socjologia podróży (język w użyciu) ....................................................................... 96

         Wojna i okupacja
         1. O epoce – Jan Błoński Szkic portretu poety współczesnego ................................................................  99
         2. Tekst z epoki – Tadeusz Borowski U nas, w Auschwitzu... („nowa potworna cywilizacja”) ..................... 103
         3. Tekst z epoki – Gustaw Herling-Grudziński Inny świat (heroizm w obronie człowieczeństwa) ................ 108
         4. Tekst z epoki – Zofia Nałkowska Przy torze kolejowym (problem współodpowiedzialności) .................. 113
         5. Kształcenie językowe – Michał Paweł Markowski Badania kulturowe, Krzysztof Szwajca
          Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu (język w użyciu) ........................................................... 117         DZIENNIK LEKTUR


         Młoda Polska
         1. Kazimierz Przerwa-Tetmajer wybrane wiersze ....................................................................................... 120
         2. Jan Kasprowicz wybrane wiersze .......................................................................................................... 122
         3. Leopold Staff wybrane wiersze ............................................................................................................. 124
         4. Władysław Stanisław Reymont Chłopi t. 1, Jesień ................................................................................. 126
         5. Stanisław Wyspiański Wesele ............................................................................................................... 128
        r 6. Stanisław Wyspiański Noc listopadowa ................................................................................................. 130
         7. Stefan Żeromski Rozdzióbią nas kruki, wrony... ....................................................................................... 132
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10