Page 10 - Ponad słowami 3 - język polski, maturalne karty pracy, zakres podstawowy i rozszerzony
P. 10

Karty pracy krok po kroku Lp. Cecha artysty – kapłana sztuki  Związek z określoną postawą

           1.


           2.


           3.

          b) Wypisz z podanego fragmentu manifestu trzy przykłady sformułowań, które wskazują,
          że Stanisław Przybyszewski wyznacza twórcy rolę kreatora w takim rozumieniu, w jakim
          przedstawił ją w swoim tekście Wojciech Gutowski.

           Wskazówka
           Wyszukaj w tekście Stanisława Przybyszewskiego sformułowania, które potwierdzają kreacyjną moc artysty.


          1.          2.          3.

          Zadanie 5.
          Przeczytaj fragment tekstu Gabrieli Matuszek.

            Autor Confiteoru nie ogranicza się do odrzucenia tradycji kluczowej (realizmu i naturali-
          zmu), co jest naturalnym gestem każdej nowej formacji literackiej, ale unieważnia całą tradycję
          estetyczną. Proklamuje sztukę antymimetyczną [...] oraz wynikające z niej instrumentalne
                      1
          cele: neguje wszelkie społeczne funkcje sztuki, jej potencję jako instrumentu poznawczego,
          a zwłaszcza jej prawomocność w ocenie kryteriów etycznych. Sztuka nie ma być zapisem (od-
          wzorowaniem) świata fenomenów, ale ekspresją transcendentalnego Ja i Absolutu [...]. [...]
            [...] Przekaz artystyczny powstaje w stanie transu, podczas którego „dusza na zewnątrz wy-
          bucha”. Przybyszewski stosuje do opisu aktu twórczego takie określenia, jak „rozmach”, „wy-
          buch”, „potęga”, „błysk”, „natężenie”, „intensywność”, „energia” itp., antycypujące sztukę eks-
                                                  2
          presjonistyczną, spontanicznie stymulowaną przez intuicję i emocje. Najważniejszą kategorią
          estetyczną ekspresywizmu Przybyszewskiego staje się intensywność przeżycia. Nowa sztuka
          („sztuka wykrzyku duszy”) jest ekspresją […] Ja podświadomościowego i Ja duchowego, śladem
          (zapisem) bezpośredniego wglądu w przestrzenie transendencji .
                                         3
              Gabriela Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Kraków 2008.


      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15