Page 3 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język angielski, repetytorium, szkoła podstawowa
P. 3

Spis treści


        Informacje o egzaminie            4  Rozumienie ze słuchu
        Placement test                7  Strategie egzaminacyjne           109
                                 Wybór wielokrotny (kilka wypowiedzi)    110
        Powtórzenie                    Wybór wielokrotny (jedna wypowiedź)     120
        Słownictwo                    Dobieranie                 124
        Człowiek                   18   Uzupełnianie luk             128
        Miejsce zamieszkania             20   Odpowiedzi na pytania           132
        Edukacja                   22   Klucz odpowiedzi do zadań przykładowych  136
        Praca                    24

        Życie prywatne                26 Znajomość funkcji językowych
        Żywienie                   28   Strategie egzaminacyjne          137
        Zakupy i usługi               30   Dobieranie (zadanie z nagraniem)     138
        Podróżowanie i turystyka           20   Wybór wielokrotny             140
        Kultura                   22   Uzupełnianie luk (minidialogi)      142
        Sport                    24   Uzupełnianie luk (komiksy)        146
        Zdrowie                   26    Uzupełnianie luk (z podanymi wyrazami)  150
        Nauka i technika               28   Klucz odpowiedzi do zadań przykładowych  154
        Świat przyrody                30

        Życie społeczne               32 Rozumienie tekstów pisanych
        Gramatyka                     Strategie egzaminacyjne           155
        Present simple                46   Wybór wielokrotny             156
        Present continuous              48   Dobieranie zdań do luk w tekście     160
        Past simple                 50   Dobieranie tekstów do zdań        162
        Past continuous               52    Uzupełnianie luk w języku angielskim  164
        Present perfect               54    Uzupełnianie luk w języku polskim    168
        Past perfect                 56    Uzupełnianie luk (dwa teksty)      176
        Future simple                58  Odpowiedzi na pytania            184
        Konstrukcja „be going to”          60  Wybór wielokrotny oraz uzupełnianie luk (dwa teksty)  188
        Czasowniki modalne              62   Klucz odpowiedzi do zadań przykładowych  198
         Konstrukcja „have to”, konstrukcja „would like to”,

        tryb rozkazujący               64 Znajomość środków językowych
        Zdania z podmiotem „there”          66   Strategie egzaminacyjne          199
         Pytania pośrednie, zdania z podmiotem „it”,   Wybór wielokrotny              200
        zdania wykrzyknikowe             68   Dobieranie                202
        Zdania z dwoma dopełnieniami           Uzupełnianie luk (opis zdjęcia)       204
        i zdania współrzędnie złożone        70   Tłumaczenie fragmentów zdań        208
        Zdania w stronie biernej           72    Układanie fragmentów zdań
        Zdania w mowie zależnej           74   z podanych elementów leksykalnych     212
        Zdania warunkowe               76   Parafraza                 216
        Zdania podrzędnie złożone          78   Klucz odpowiedzi do zadań przykładowych  220
        Rzeczownik                  80

        Przedimek                  82 Tworzenie wypowiedzi pisemnych
        Przymiotnik                 84   Strategie egzaminacyjne          221
        Przysłówek                  86   List nieformalny/e-mail/pocztówka     222
        Zaimek                    88   List formalny               224
        Przyimek                   92   Ogłoszenie                226
        Czasowniki frazowe              94  Zaproszenie                 228
        Funkcje językowe                 Wpis na blogu                230
        Udzielanie informacji            96   Historyjka                231
        Wyrażanie opinii i upodobań         98   Notatka                  234
        Zapraszanie i składanie życzeń       100

        Składanie propozycji i udzielanie porad   102 Przykładowe arkusze egzaminacyjne
        Wyrażanie nakazów i zakazów         104   Strategie egzaminacyjne          236
        Pytanie o pozwolenie i wyrażanie prośby   106  Arkusz nr 1 (ze wskazówkami)        237
        Czasowniki nieregularne           108  Arkusz nr 2                 251

                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8