Page 10 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język angielski, repetytorium, szkoła podstawowa
P. 10

Powtórzenie

        Past continuous         Czasu past continuous używamy, kiedy mówimy o:
         • czynnościach, które trwały w określonym momencie w przeszłości: I was making breakfast at 7.30 this morning.
         • dwóch lub więcej czynnościach, które trwały jednocześnie w przeszłości: It was snowing, and the trafic wasn’t moving.
         • czynności, która trwała w przeszłości i została przerwana przez inną czynność: I was making breakfast at 7.30 this
         morning when my friend called me.
         • tle akcji opowiadania: The family were having dinner and discussing their day. Suddenly, …

          Zdanie twierdzące
         Składa się z jednej z dwóch form czasownika be w czasie przeszłym (tzn. was, were) i czasownika głównego
         z końcówką -ing. Pamiętaj o zasadach dodawania końcówki -ing do czasowników.
         Patrz Powtórzenie str. 48
          I / H e / She / It              I/He/She/It was feeding the dog.
          W e / You / They               We/You/They were feeding the dog.

          Przeczenia

         Dostawiamy not do czasowników was, were. Reszta zdania pozostaje bez zmian.
          I / H e / She / It              I/He/She/It was not feeding the dog.
                                 I/He/She/It wasn’t feeding the dog.
    POWTÓRZENIE                       We/You/They weren’t feeding the dog.
                                 We/You/They were not feeding the dog.
          W e / You / They


          Pytania i krótkie odpowiedzi
         Formy czasownika „be”, czyli was, were, przechodzą przed osobę. Jeśli w pytaniu formy „was”, „were” wy-
         stępują na początku zdania, tłumaczy się je za pomocą słowa „czy”.
          Was I/he/she/it feeding the dog?       Yes, I/he/she/it was.
                                 No, I/he/she/it wasn’t.
          Were we/you/they feeding the dog?       Yes, we/you/they were.
                                 No, we/you/they weren’t.

          Charakterystyczne określenia czasu

          while                     Someone broke into my sister’s apartment while she
          as                      was sleeping.
          all day/week/month/year            Peter saw Ann drive by as he was waiting for the bus.
          at (ten) o’clock last night          I was cleaning my room all day yesterday.
          last Sunday/week/year             At eleven o’clock last night Sebastian was finishing
                                 his biology project.


    52
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15