Page 25 - Jak to działa 4 - podręcznik
P. 25

3      Wykonaj modele sygnalizatorów. W tym
      celu oklej pudełka od zapałek białym
      papierem i narysuj na szerszym boku,
      jedno pod drugim, trzy koła: czerwone,
      żółte i zielone.

                                            WSKAZÓWKA
      4                                     Aby zaznaczyć, które

                                            światło świeci się na
      Przetnij na pół patyki do szaszłyków.                   sygnalizatorze, wbij
                                            w odpowiednie koło
      Przyklej do nich taśmą klejącą tablice                   na pudełku pinezkę
      znaków i sygnalizatory. Drugi koniec                    w danym kolorze.
      każdego patyka wbij w podstawę
      z plasteliny.


      5      Ustaw znaki i sygnalizatory na rysunku
      skrzyżowania. Lekko przyciśnij je
      do podłoża, tak aby się przykleiły.
      Na poszczególnych drogach umieść
      wybrane pojazdy.

        Czy już potrafisz?

        Z białego brystolu wykonaj osiem kart do gry. Pomogą Ci one w nauce zasad porusza-
        nia się po różnych rodzajach skrzyżowań.
         Na czterech kartach przygotuj rysunki przedstawiające sytuacje na skrzyżowaniach,
         na pozostałych umieść napisy: „pojazd uprzywilejowany”, „rowerzysta”,
         „samochód”, „tramwaj”.

         Zaplanuj dokładnie, z czego i w jaki sposób wykonasz karty. Zanotuj wnioski
         w punktach: „Co będzie potrzebne?” i „Krok po kroku”. Przy opisie poszczegól-
         nych czynności umieść informacje o zakładanym czasie ich realizacji.
         Wykonaj karty według przygotowanych notatek. Na zakończenie oceń pracę.

         Aby rozpocząć grę, rozłóż karty w dwóch rzędach: oddzielnie
         te z rysunkami i te z napisami. Odkryj po jednej karcie
         z każdego rzędu. Ustal, który pojazd pierwszy opuści
         skrzyżowanie. Jeżeli na karcie zapisana jest właściwa
         nazwa, odłóż parę na bok. Jeśli nie jest to poprawna
         odpowiedź, zakryj obie karty i odwróć kolejne.
         Wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej par.

                                                      59
   20   21   22   23   24   25   26   27   28