Page 24 - Jak to działa 4 - podręcznik
P. 24

Makieta skrzyżowania


     Co będzie potrzebne?   Naukę zasad poruszania się po
     •   arkusz białego brystolu drogach ułatwi Ci makieta skrzyżo-
     •   kartka białego papieru  wania złożona z planszy, znaków
     formatu A4        i sygnalizatorów oraz modeli
     •    5 patyków do szaszły- pojazdów. Dzięki niej wspólnie
     ków
     •   plastelina     z koleżanką lub kolegą możesz
     •   taśma klejąca    ćwiczyć określanie pierwszeństwa
     •   klej        na drodze poprzez dowolne
     •    4 pudełka od zapałek dobieranie i zmienianie ustawień
     •    po 4 pinezki w kolorze  poszczególnych elementów.
     zielonym, żółtym     Wykonaj zadanie zgodnie
     i czerwonym       z instrukcją. Na zakończenie
     •   kredki       każdego etapu określ, ile czasu
     •   nożyczki
     •   linijka       zajęła Ci jego realizacja.
     •   ołówek
     •   gumka do ścierania  KROK PO KROKU

                  1                  Wytnij z białego brystolu niezbędne
                  elementy makiety: kwadrat o wymia-
     WSKAZÓWKA
                  rach 40 x 40 cm, po dwie tablice zna-
                  ków „Ustąp pierwszeństwa” i „Droga
     Trudniejsze i bardziej
     czasochłonne zadania   z pierwszeństwem przejazdu” oraz
     możecie wykonać w pa-  tablicę znaku „Stop”. Poszczególne
     rach lub zespołach.   znaki powinny mieć długości boków
                  odpowiednio: 4, 3 i 1,5 cm. Przygotuj
                  również cztery prostokąty z brystolu
                  o wymiarach 5 x 6 cm i zegnij każdy
                  z nich w połowie dłuższego boku.

                  2                  Narysuj na wyciętym kwadracie
                  skrzyżowanie dróg. Pokoloruj też
                  w odpowiedni sposób tablice zna-
                  ków. Następnie po obu stronach
                  każdego ze złożonych prostokątów
                  umieść rysunek innego pojazdu –
                  dwóch samochodów osobowych,
                  pojazdu uprzywilejowanego i roweru
                  z kierowcą.    58
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28