Page 7 - Lubię to!. Podręcznik
P. 7

2.1. Bez koperty i znaczka


        Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla ciebie, ale trudne do odgad-
      nięcia dla innych, na przykład: „Uikjwpn4l!”. Trudne? Wcale nie! Wystarczy
      pamiętać, że to pierwsze litery wyrazów, cyfra oraz wykrzyknik ze zdania:
      „Uwielbiam informatykę, która jest w piątki na 4. lekcji!”.


       3  Interfejs konta pocztowego

      Główne okno konta pocztowego jest zazwyczaj podzielone na kilka menu,
      w których są dostępne różne opcje. Po założeniu konta w skrzynce pojawi się
      pierwszy e-mail – są w nim informacje dotyczące korzystania z poczty (rys. 4).

      Tu rozwiniesz menu umożliwiające  Kliknij tutaj, aby  W tym miejscu możesz
      szybkie przejście do usług    utworzyć nową     zmienić między innymi
      powiązanych z twoim kontem.    wiadomość.      kolor motywu skrzynki.


                                Kliknij w tę ikonę, aby
                                zmienić swój profil,
                                na przykład dodać zdjęcie.                     Otrzymana wiadomość
                       Foldery na różne
                       typy wiadomości.
      Rys. 4. Panel konta pocztowego Outlook
        Po lewej stronie okna znajdują się foldery związa-
      ne z obsługą poczty. Są to między innymi: Skrzynka  Program Outlook samodzielnie
      odbiorcza, Elementy wysłane, Elementy usunięte,   rozpoznaje niepotrzebne
      a także Wersje robocze, czyli folder z wiadomościa- wiadomości i filtruje pocztę.
      mi napisanymi, ale jeszcze niewysłanymi. Od czasu  Może się jednak zdarzyć,
      do czasu zajrzyj do folderu Wiadomości-śmieci    że e-mail, który nie jest
      i sprawdź, czy wszystko, co tam trafiło, na pewno  spamem, również trafi do folderu
                                 Wiadomości-śmieci.
      jest spamem (czyli niechcianą wiadomością).
                                              41
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12