Page 5 - Lubię to!. Podręcznik
P. 5

2.1. Bez koperty i znaczka


      Tekst wiadomości (e-maila) jest zamieniany w ciąg zer i jedynek. W takiej
      postaci „wędruje” przez łącza internetowe od jednego komputera do drugie-
      go, aż znajdzie się w skrzynce poczty elektronicznej odbiorcy. Z poczty elek-
      tronicznej można korzystać za pośrednictwem różnych urządzeń mających
      połączenie z internetem (na przykład smartfonów).
        Jeśli wyślesz list na adres robik@pocztarobika.pl, to dzięki specjalnym
      komputerom obsługującym nazwy w internecie trafi
      on przez kolejne węzły (czyli komputery łączące odcin-
      ki sieci) do skrzynki pocztowej założonej na serwerze  Serwer – komputer
      pocztarobika.pl. Tam będzie czekać, aż Robik zalogu-  (lub specjalistyczne
      je się na swoim koncie i odczyta wysłany przez ciebie  oprogramowanie), który
      e-mail. Domyślasz się pewnie, że serwer pocztarobika.pl  wykonuje określone usługi
      nie istnieje. Jest za to wiele innych serwerów, na których  na rzecz innych komputerów
      można założyć konto poczty elektronicznej (rys. 1).   działających w sieci.
          gmail.com        pocztadzieci.pl     poczta.wp.pl          poczta.onet.pl      outlook.com       poczta.interia.pl

      Rys. 1. Popularne serwisy, w których można założyć konto pocztowe


        Zanim założysz konto poczty elektronicznej na wybranym serwerze, zapo-
      znaj się z zasadami obowiązującymi w tej poczcie. Dowiedz się na przykład,
      czy dostawca usługi pobiera jakieś opłaty, ile trzeba mieć lat, aby założyć
      konto, oraz czy potrzebna jest na to zgoda twoich rodziców lub opiekunów.
        Niektóre serwery pocztowe są bezpłatne, ale bardzo często wiąże się
      to z tym, że do skrzynki pocztowej będą trafiać reklamy. Dlatego dobrze
      zastanów się nad wyborem serwera, na którym założysz konto poczty
      elektronicznej.
                                              39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10