Page 4 - Lubię to!. Podręcznik
P. 4

2.1. Bez koperty i znaczka


           Poczta elektroniczna i zasady właściwego
           zachowania w sieci
        Zapewne wiesz już, czym jest
        poczta elektroniczna. Na zajęciach
        dowiesz się, jak założyć konto
        pocztowe i z niego korzystać,
        a także poznasz zasady
        odpowiedniego zachowania w sieci.       Ludzie od wieków wysyłają listy. Jeszcze
       nie tak dawno jedyną możliwością nada-
       nia listu było włożenie go do koperty,
       naklejenie znaczka oraz zapisanie adresu
       pocztowego osoby, do której list ma do-
       trzeć. Do wysłania listu elektronicznego
       nie potrzeba ani koperty, ani znaczka.
       Wystarczą adres e-mail i komputer z do-
       stępem do internetu.
        Podczas pracy:
       1. dowiesz się, czym jest poczta elektroniczna,
       2. zobaczysz, jak założyć konto poczty elektronicznej,
       3. zapoznasz się z interfejsem wybranego konta pocztowego,
       4. poznasz zasady właściwego zachowania w sieci,
       5. dowiesz się, jak wysłać list pocztą elektroniczną.
        Podręcznik pokazuje, jak używać konta założonego na stronie outlook.com.
       W podobny sposób korzysta się z konta pocztowego założonego na innej
       stronie oferującej usługę poczty internetowej.


        1  Poczta elektroniczna


       Poczta elektroniczna, inaczej e-mail (ang. electronic mail), to usługa umoż-
       liwiająca wymianę wiadomości między użytkownikami internetu. Jedna
       osoba (nadawca) pisze list i ewentualnie załącza do niego jakiś plik, podaje
       adres skrzynki pocztowej odbiorcy, dodaje tytuł wiadomości i ją wysyła.
   38
   1   2   3   4   5   6   7   8   9