Page 24 - Lubię to!. Podręcznik
P. 24

Dział 2. Sieciowe pogaduszki


                   Dokończ wspólnie z koleżankami i kolegami no-
    Możesz wydrukować utworzony  tatkę na temat rodzajów chmur. Podzielcie się pracą –
    dokument lub zapisać jego  niech każde z was uzupełni informacje o jednym
    kopię na swoim komputerze.  rodzaju chmur. Pamiętajcie, że przy wstawionych
    Te i inne opcje są dostępne  ilustracjach należy podać ich źródła i dane autorów.
    na karcie Plik znajdującej się  Usług w chmurze jest bardzo wiele. Na rysunku 10
    w górnym menu.        znajdziesz przykłady niektórych z tych usług.
       Rys. 10. Przykłady usług w chmurze        Znajdź na to sposób
        Sprawdź, jakie opcje są dostępne w wybranej usłudze w chmurze, na przykład
        OneDrive. Zastanów się, jak wykorzystać je do stworzenia quizu, który będzie
        miał formę atrakcyjną dla osób odpowiadających na pytania. Sprawdź, czy
        twój sposób myślenia był poprawny – utwórz krótki quiz na wybrany temat
        i udostępnij go kilku swoim znajomym.

          Zapamiętaj
        •  Usługi w chmurze umożliwiają tworzenie plików i przechowywanie ich
          na dyskach internetowych.
        •  Pliki w chmurze możesz udostępnić innym, dzięki temu wiele osób może
          jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem.

   58
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29