Page 23 - Lubię to!. Podręcznik
P. 23

2.3. Chmura w internecie


        Plik zapisany w chmurze można także udostępniać za pomocą linku, czyli
      przez odesłanie do strony internetowej. Jeśli chcesz utworzyć link do pli-
      ku na dysku OneDrive, otwórz okno udostępniania. Kliknij Utwórz link,
      następnie wybierz, czy plik będzie można edytować, czy tylko wyświetlać,
      a na koniec naciśnij przycisk Utwórz link    (rys. 8).      Rys. 8. Tworzenie linku do pliku na dysku OneDrive

        Taki link możesz skopiować i wkleić na przykład na swoim blogu albo
      stronie internetowej. Dzięki temu udostępnisz dokument, nawet jeśli nie
      znasz adresów mailowych wszystkich osób.
        Gdy któryś z adresatów rozpocznie edycję udostępnionego dokumen-
      tu, na górze otwartego okna programu pojawi się informacja o tym. Przy
      fragmencie tekstu dopisywanym przez innego użytkownika wyświetli się
      odpowiednia ikona (rys. 9).


                           Ikona informująca o edytowaniu dokumentu
                           przez innego użytkownika
      Rys. 9. Dokument, nad którym pracują jednocześnie dwie osoby
                                              57
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28