Page 22 - Lubię to!. Podręcznik
P. 22

Dział 2. Sieciowe pogaduszki


        Aby udostępnić otwarty dokument z dysku OneDrive innym użytkowni-
       kom, skorzystaj z opcji Udostępnij     znajdującej się w górnym menu
       programu. Możesz to zrobić również w inny sposób – przejdź do karty Plik
       i wybierz kolejno: Udostępnij i Udostępnij innym osobom    (rys. 6).

       Karta Plik               Opcja Udostępnij w górnym menu programu

       Okno widoczne po otwarciu karty Plik  Wybierz pierwszą opcję, aby wpisać adresy e-mail
       i wybraniu z listy opcji Udostępnij osób, którym chcesz udostępnić dokument.
       Rys. 6. Udostępnianie dokumentu zapisanego na dysku OneDrive
        W oknie udostępniania (rys. 7) w polu Do wprowadź adresy e-mail trzech
       osób z klasy. W polu niżej wpisz prośbę o uzupełnienie dokumentu. Sprawdź,
       czy jest wybrana opcja Adresaci mogą edytować. Po podaniu niezbędnych
       informacji kliknij Udostępnij    . Do wskazanych osób automatycznie
       zostanie wysłany e-mail z informacją o udostępnionym dokumencie.
                                  W to pole wpisz adresy
                                  e-mail osób, którym
                                  chcesz udostępnić plik.


                                  Tu wpisz informacje,
                                  które chcesz przekazać
                                  adresatom.

                                  Jeżeli wybierzesz tę opcję,
                                  adresaci będą mogli
                                  edytować dokument.
       Rys. 7. Okno udostępniania dokumentu
   56
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27