Page 20 - Lubię to!. Podręcznik
P. 20

Dział 2. Sieciowe pogaduszki


        2  Utworzenie dokumentu w chmurze

       Teraz utworzysz notatkę na temat rodzajów chmur występujących w przy-
       rodzie. W górnym menu usługi OneDrive kliknij opcję Nowy        ,
       a następnie wybierz z listy Dokument programu Word (rys. 3). Pojawi się
       wówczas okno programu Word w wersji online.                                W tym oknie wybierz rodzaj
                                pliku, który chcesz utworzyć.
       Rys. 3. Tworzenie nowego dokumentu

        W utworzonym dokumencie napisz tytuł notatki. Zaznacz go, pogrub
       i zwiększ czcionkę do 14 pkt. Poniżej wpisz nazwę rodzaju chmur i umieść
       jego krótką charakterystykę.
        Po kliknięciu w pole       na górnym pasku zmień nazwę pliku
       na rodzaje_chmur. W usłudze OneDrive utworzone pliki i nanoszone w nich
       zmiany są zapisywane automatycznie.


       Pogrubienie   Wybór kroju   Wybór rozmiaru      Tu możesz zmienić
       czcionki     czcionki     czcionki         nazwę dokumentu.

       Zmiana koloru czcionki                   Treść dokumentu
       Rys. 4. Okno dokumentu Word w usłudze OneDrive
   54
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25