Page 19 - Lubię to!. Podręcznik
P. 19

2.3. Chmura w internecie


        Zaloguj się do poczty przez stronę outlook.com. Kliknij w ikonę
      widoczną na górze okna, a następnie wybierz opcję OneDrive    (rys. 1).                         Wybierz tę opcję, aby przejść do usługi OneDrive.
      Rys. 1. Przejście do usługi OneDrive

        Usługa OneDrive pozwala tworzyć i zapisywać na dysku internetowym
      foldery oraz dokumenty (rys. 2). Można je przenosić i porządkować podobnie
      jak na dysku twardym komputera. OneDrive umożliwia również pobiera-
      nie plików zapisanych w chmurze na dysk komputera oraz przenoszenie
      na dysk internetowy plików z urządzenia, na którym pracujesz. Pliki zapisane
      w chmurze można udostępniać innym.

      Po wybraniu tej opcji można utworzyć     Ta opcja umożliwia zapisanie na dysku
      nowy folder lub plik.             internetowym plików z komputera.                           Tu możesz wybrać sposób
                           wyświetlania plików i folderów
                           zapisanych na dysku OneDrive.


      Tu znajdziesz informacje o udostępnionych materiałach. Foldery i pliki zapisane w chmurze

      Rys. 2. Główne okno usługi OneDrive                                              53
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24