Page 18 - Lubię to!. Podręcznik
P. 18

2.3. Chmura w internecie


           O usłudze OneDrive i współtworzeniu
           dokumentów
        Wspólna praca nad projektem
        to zawsze duże wyzwanie. Trudno
        stworzyć spójną całość, zwłaszcza
        gdy każdy wykonuje swoją część
        zadania samodzielnie w domu,
        a ciągle zmieniany dokument jest
        przesyłany pocztą elektroniczną.
        Na zajęciach poznasz metodę,
        która ułatwia wspólną pracę nad
        dokumentem.
       Praca w grupie nad jakimś projektem
       może przebiegać bardzo sprawnie, na-
       wet jeśli każdy pracuje w innym miejscu
       i na innym urządzeniu. Dzięki dostępowi
       do odpowiednich usług internetowych – tak zwanych usług w chmurze –
       członkowie grupy mogą w dowolnym czasie i miejscu otwierać dany do-
       kument i wprowadzać w nim zmiany, które będą widoczne dla pozosta-
       łych osób. Usługi w chmurze umożliwiają również przechowywanie plików
       w przestrzeni wirtualnego świata – chmury pełnią zatem funkcję dysków
       internetowych. Zapisane na nich pliki można otworzyć na dowolnym kom-
       puterze z dostępem do sieci. Przykładem usługi w chmurze jest OneDrive.
        Na zajęciach poświęconych pracy w chmurze:
       1. poznasz usługę OneDrive,
       2. utworzysz dokument z wykorzystaniem usługi w chmurze,
       3. wstawisz ilustrację do dokumentu zapisanego na dysku OneDrive,
       4. udostępnisz dokument innym użytkownikom.


        1  Poznanie usługi OneDrive

       Aby skorzystać z usługi OneDrive, wystarczy mieć konto pocztowe założone
       na serwerze outlook.com.
   52
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23