Page 13 - Lubię to!. Podręcznik
P. 13

2.2. Rozmowy w sieci


           O szybkiej komunikacji w internecie
        Wyobraź sobie bezpłatną rozmowę
        kilku osób, które znajdują się
        w różnych mieszkaniach,
        miejscowościach, a nawet krajach.
        Dzisiaj dowiesz się, jak można ją
        przeprowadzić i na co trzeba uważać,
        komunikując się przez internet.      Program, który umożliwia rozmowy w sie-rogram, który umożliwia rozmowy w sie-
      P
      ci, to komunikator. Za jego pośrednictwem
      ci, to komunikator. Za jego pośrednictwem
      można prowadzić rozmowę na czacie, czyli
      można prowadzić rozmowę na czacie, czyli
      komunikować się za pomocą wiadomości omunikować się za pomocą wiadomości
      k
      tekstowych. Niektóre komunikatory po-
      zwalają także na przekazywanie obrazu
      z k
      z kamery i głosu z mikrofonu. Dzięki temu można na przykład przeprowa-amery i głosu z mikrofonu. Dzięki temu można na przykład przeprowa-amery i głosu z mikrofonu. Dzięki temu można na przykład przeprowa-amery i głosu z mikrofonu. Dzięki temu można na przykład przeprowa-
      z k
      z k
      dzić rozmowę wideo. Funkcje komunikatorów mogą się różnić na przykład
      dzić rozmowę wideo. Funkcje komunikatorów mogą się różnić na przykład
      w zależności od tego, czy korzystasz z nich, używając laptopa czy smartfona. ależności od tego, czy korzystasz z nich, używając laptopa czy smartfona.
      w z
        Dzisiaj poznasz program Skype [czytaj: skajp] – jeden z wielu komunika-
      torów internetowych. Na zajęciach dowiesz się:
      1. jak korzystać z komunikatora Skype,
      2. o niebezpieczeństwach związanych z komunikacją w internecie.

       1  Korzystanie z komunikatora Skype


      Jeśli masz konto pocztowe na serwerze Outlook, możesz uruchomić komu-
      nikator Skype z poziomu tego konta. Wystarczy zalogować się do poczty
      i kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu okna (rys. 1).

                          Kliknij tutaj, aby uruchomić komunikator Skype.      Rys. 1. Uruchomienie programu Skype z poziomu skrzynki pocztowej Outlook
                                              47
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18