Page 10 - Lubię to!. Podręcznik
P. 10

Dział 2. Sieciowe pogaduszki


        5  Wysłanie e-maila

       Aby napisać list, wybierz odpowiednią opcję – w poczcie Outlook będzie
       to Nowa wiadomość        . Pojawi się wówczas formularz tworzenia
       wiadomości. We właściwych polach wpisz adres odbiorcy i temat wiadomości
       (rys. 5). Jest on bardzo ważny, ponieważ na jego podstawie odbiorca może
       zdecydować, czy warto przeczytać e-mail.
        Kiedy chcesz wysłać do kogoś kopię wiadomości, skorzystaj z opcji DW lub
       UDW. Jeśli wybierzesz pierwszą z nich – DW (Do wiadomości) – odbiorca
       listu zobaczy adres osoby, która otrzymała kopię e-maila. Aby odbiorca
       nie widział tego adresu, skorzystaj z opcji UDW (Ukryte do wiadomości).


       Tu wpisz adres e-mail osoby,          Tu wpisz temat wiadomości.
       do której chcesz wysłać wiadomość.                               Opcje, które umożliwiają wysłanie
                               kopii wiadomości do innych osób

                               W tym miejscu wpisz treść e-maila.
                               Jeśli chcesz do niego dołączyć
                               na przykład zdjęcie, wystarczy je
                               przeciągnąć na to pole.

       Wybierz tę opcję, aby wysłać e-mail.      Narzędzia do edycji wiadomości
       Rys. 5. Tworzenie wiadomości w poczcie Outlook

        Wyślij teraz krótki list do osoby siedzącej na zajęciach obok ciebie. W od-
       powiednich polach wpisz jej adres e-mail i temat wiadomości. Następnie
       napisz list – pamiętaj o formach grzecznościowych i podpisaniu się. Tekst
       możesz sformatować, czyli na przykład wybrać rozmiar czcionki, jej krój
       oraz kolor.
        Do listu możesz dodać załącznik, na przykład zdjęcie. Serwery mają różne
       ograniczenia wielkości przesyłanych plików. Uważaj, aby nie wysyłać zbyt
       dużych załączników, gdyż serwer może je zablokować.
        Aby wysłać e-mail, wciśnij przycisk z napisem „Wyślij”. Po chwili twoja
       wiadomość powinna się znaleźć w skrzynce adresata.
   44
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15