Page 9 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 9

2  Skutki odkryć geograficznych

          Na dobry początek


     1   Uzupełnij zdanie.
       Cywilizacje zamieszkujące Amerykę przez przybyciem Krzysztofa Kolumba nazywamy

       cywilizacjami                                      .
     2  Połącz z ilustracją sformułowania dotyczące najważniejszych dokonań Majów, Azteków
       i Inków.


               posługiwanie się •         • posługiwanie się pismem
               bronią palną             obrazkowym       budowa sieci •                            • budowa wiszących
       kamiennych                               mostów
       dróg       hodowla koni •                            • stworzenie
                                          kalendarza

               budowa piramid •         • wytwarzanie

               schodkowych            narzędzi z żelaza
     3   Określ, które z przedstawionych na ilustracjach roślin i zwierząt przed epoką wielkich
       odkryć geograficznych były znane tylko w Europie, a które – jedynie wśród mieszkańców
       Ameryki. We właściwe miejsca wpisz wyrażenia: „Stary Świat” i „Nowy Świat”.                                                    7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14