Page 8 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 8

Narodziny nowożytnego świata


     7   Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku.          2
       Następnie wykonaj polecenia.
                                P A
                       O
                       O
           AMER YKA        C      R O      A  Z   J  A
                            U
                       C
          PÓŁNOCNA         E    E
                       E
                San
       O
                Salvador Krzysztof Kolumb 1492
                   Krzysztof Kolumb 1492
                      A
                      A
        C
                      N
                      N
                                       Indie
        E


                                                Filipiny
        A
                            AFR YKA                 (miejsce śmierci
                      A
                      A
                                                Magellana)
                                   Vasco da Gama 1498
        N
                      T
                      T

                       L
                       L
                         Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci 1501–1502 O C E A N AUSTRALIA
                AMERYKA   A
         S
                       A
               POŁUDNIOWA        Bartłomiej Diaz 1488
         P
                       N
                       N
         O
                        T
                        T
          K
                        Y
          O
                         C
          J              Y C  Przylądek    I N D Y J S K I
                            Dobrej
                         K
                         K
          Ferdynand Magellan 1519–1522
                            Nadziei
           N
                          I I
                    Cieśnina
                    Magellana
           Y
      1450 rok                 1500 rok                  1550 rok
       Praca z mapą i osią czasu
       a) Uzupełnij zdania.
       • Portugalski podróżnik                      w 1488 roku dopłynął
       do południowego krańca             nazwanego Przylądkiem Dobrej Nadziei.
       • Vasco da Gama dotarł do Indii w                roku.
       • Podróż Amerigo Vespucciego odbyła się w latach                 .
       • Ferdynand Magellan został zamordowany w 1521 roku na              .
       b) Wymień nazwy kontynentów, których obszary znane były Europejczykom w XIV wieku.
       c) Umieść na osi datę odkrycia morskiej drogi do Indii przez Vasco da Gamę.
       d) Umieść na osi czasu datę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
       6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13