Page 7 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 7

Narodziny nowożytnego świata


     4   Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych,
       a „F” – przy fałszywych.

       Ludzie żyjący w średniowieczu wyobrażali sobie Ziemię jako płaski dysk.      P  F

       W średniowieczu Europejczycy sprowadzali z Dalekiego Wschodu cenne przyprawy   P  F
       korzenne, jedwab i pachnidła.

       Karawany kupieckie transportowały towar na koniach zwanych „okrętami pustyni”.  P  F     5   Zapisz w wyznaczonych miejscach właściwe nazwy wynalazków, dzięki którym w XV
       wieku możliwe stały się dalekomorskie wyprawy.
            przyrząd nawigacyjny pozwala-      przyrząd nawigacyjny
            jący określić położenie statku     z igłą magnetyczną

            na pełnym morzu             wskazującą północ

     6   Połącz wielkich odkrywców z odpowiadającymi im opisami. Jeden z nich dodany jest
       niepotrzebnie.

                       • Dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei.
        Krzysztof Kolumb •
        Amerigo Vespucci •       • Udowodnił, że Ameryka to nieznany dotąd kontynent.
         Vasco da Gama •       • Odnalazł drogę morską do Indii.
       Ferdynand Magellan •       • Odkrył Amerykę.
                       • Dowodził pierwszą wyprawą morską dookoła świata.
                                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12