Page 6 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 6

I. Narodziny nowożytnego świata

    1  Wielkie odkrycia geograficzne

          Na dobry początek


     1   Rozwiąż rebus. Następnie zapisz otrzymane hasło i wyjaśnij jego znaczenie.


            k +             + w +            + a
                  mat               żagi       HASŁO:
     2 Podkreśl właściwe dokończenie zdania.

       Epoka wielkich odkryć geograficznych rozpoczęła się w
       A pierwszej połowie XV wieku.

       B drugiej połowie XV wieku.

       C pierwszej połowie XVI wieku.

       D drugiej połowie XVI wieku.


     3 Uzupełnij zdania opisujące przyczyny wielkich odkryć geograficznych.


       • Europejczycy poszukiwali morskiej drogi do                 .

       • Chciano udowodnić teorię o kulistości                .

       • Odkrycia geograficzne były możliwe dzięki postępowi w

        żeglarskiej.
       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11