Page 4 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 4

Zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
           Wczoraj i dziś dopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników
           przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania historii w klasie szóstej.

           Numer ewidencyjny podręcznika w wykazie MEN: 877/3/2019          Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz
          udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich
          treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
                              Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

                       © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2019
                         ISBN 978-83-267-3630-8

           Redakcja merytoryczna: Anna Hebel, Paweł Niewiadomy. Redakcja językowa: Aleksandra Bednarska,
              Magdalena Brozis. Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
              Projekt okładki: Maciej Galiński. Projekt layoutu: Ewa Kaletyn, Paulina Tomaszewska.
           Opracowanie graficzne: Grażyna Truchlińska, Maciej Galiński, Ewa Kaletyn, Klaudia Jarocka, Agata Knajdek.
           Ilustracje: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Marta Długokęcka, Zuzanna Dudzic, Wioleta Herczyńska,
          Przemysław Kłosin, Marek Nawrocki, Daniel Rudnicki, Ewa Sowulewska. Fotoedycja: Paulina Łukaszewska.
              Mapy: Zespół kartograficzny NE. Realizacja projektu graficznego: Mateusz Wysiecki.
          Zdjęcia pochodzą ze zbiorów:
          Archiwum Nowej Ery: s. 23, 27, 33, 40, 49, 56, 58, 62, 91, 100, 101, 106; BE&W: AKG Images/Andre Held s. 66 (Wolter), AKG Images/Erich Lessing s. 69 (Fryderyk II), Alamy s. 13, 15, 30, 57 (rotunda), 64,
          66 (Rousseau, Piotr I Wielki), 72, 95, Dariusz Bednarek s. 83 (Śmiełów), Fine Art Images s. 48, GLASSHOUSE IMAGES s. 74, IAM Ltd/World History Archive s. 14 (Mona Lisa), Imagebroker RM/Raimund Kutter
          s. 14 (Pieta); Diomedia/National Maritime Museum London s. 5 (astrolabium); East News: Leszek Kotarba s. 36 (meczet), Muzeum Niepodległości s. 110 (Wybicki), Muzeum Wojska Polskiego s. 110 (Dąbrowski),
          Roger Viollet s. 66 (Monteskiusz), Science Photo Library s. 19; FORUM: FoKa s. 110 (Poniatowski), Marek Maruszak s. 31 (kaplica); Gallo Images Poland/Gettyimages: iStock/Puchan s. 31 (dziedziniec),
          Christophel Fine Art s. 97, Fine Art s. 14 (Madonna), Grafissimo s. 17, Imagno s. 69 (Józef II), Print Collector s. 109; Muzeum Narodowe w Poznaniu s. 24; Muzeum Narodowe we Wrocławiu (OKŁADKA);
          PAP/Jerzy Ochoński s. 57 (kościół); REPORTER: Andrzej Iwańczuk s. 83 (Teatr Wielki), Krzysztof Kaniewski s. 57 (katedra we Wrocławiu), Tomasz Rytych s. 90; Shutterstock s. 5 (kompas), 7, 36 (synagoga,
          cerkiew), 83 (Łazienki); Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie s. 38, 42,76; Zamek Królewski w Warszawie/Andrzej Ring s. 81.
          Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w podręczniku. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
                          Nowa Era Sp. z o.o.
                      Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                      www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
                      Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
                       Druk i oprawa: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9