Page 2 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 2

Atlas historyczny


         Atlas Od starożytności do współczesności
         to nieoceniona pomoc w nauce historii
         w klasach 5–8 szkoły podstawowej.
         Ułatwia kształcenie ważnej umiejętności
         przedmiotowej – lokalizacji czasowo-
         -przestrzennej wydarzeń historycznych
         z dziejów Polski, Europy i świata.







         Około 200 czytelnych map, które
         prezentują najważniejsze wydarzenia
         i zjawiska polityczne, gospodarcze,
         społeczne i kulturalne.








                                    Dodatkowe informacje
                                    w postaci danych statystycznych,
                                    zdjęć, rysunków i schematów.



















         Oś czasu pozwala umiejscowić dane
         wydarzenia w określonym momencie
         historycznym, wspierając rozwój
         umiejętności związanych z posługiwaniem
         umiejętności związanych z posługiwaniem
         się chronologią.
   1   2   3   4   5   6   7