Page 13 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 13

5 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.       1920 rok                 1970 rok                 2020 rok
       Praca z osią czasu

       a)  Zaznacz na osi czasu rok, w którym Thor Heyerdahl dotarł do Barbadosu.

       b)  Oblicz, ile lat minęło od chwili, gdy podróżnikowi udało się dopłynąć do wspomnia-
        nej wyspy.

     6   Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wykonaj polecenia.


       Praca z ilustracją

       a)  Podaj nazwę okrętu widocznego na rycinie.       b)  Napisz, kto podróżował tego typu okrętami.

                                                   11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18