Page 12 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 12

Kto jako pierwszy dotarł do Ameryki?
     1 Uzupełnij zdanie.


       W październiku w Ameryce Północnej i Południowej oraz Hiszpanii obchodzi się

                        – na cześć włoskiego żeglarza, który odkrył Nowy Świat.


     2 Podkreśl właściwe dokończenie zdania.

       Według naukowców dowodem na przybycie białego człowieka na kontynent
       amerykański przed Kolumbem są
       A wierzenia Majów i Azteków oraz kult bóstwa o białym kolorze skóry.

       B zachowane w źródłach pisanych Majów i Azteków informacje o białym człowieku.

       C rysunki przedstawiające białych ludzi odkryte na piramidach schodkowych budo-

         wanych przez Azteków.
       D potomkowie białych przybyszów żyjący wśród Indian.


     3 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych,
       a „F” – przy fałszywych.

       Norweg Thor Heyerdahl przepłynął Atlantyk na łodzi, by udowodnić, że Europej-   P  F
       czycy mogli dotrzeć do Ameryki przed Kolumbem.

       Łódź Thora Heyerdahla była wykonana z papirusu i nie miała żadnych        P  F
       udoskonaleń technicznych.

       Heyerdahl nazwał swoją łódź imieniem egipskiego boga słońca Horusa.        P  F     4   Podkreśl właściwe dokończenie zdania.

       Przypuszcza się, że do wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej już w XI wieku udało
       się dotrzeć

       A Chińczykom.

       B wikingom.

       C Janowi z Kolna.

       D Krzysztofowi Kolumbowi.


       10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17