Page 10 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 10

Narodziny nowożytnego świata


     4   Uzupełnij tabelę dotyczącą następstw wielkich odkryć geograficznych. Podaj trzy pozy-
       tywne i trzy negatywne skutki.


       Pozytywne skutki odkryć geograficznych Negatywne skutki odkryć geograficznych       1.                      1.       2.                      2.


       3.                      3.


     5  Wstaw znak „X” w wyznaczone miejsca przy zdaniach opisujących wpływ odkryć geo-
       graficznych na państwa Europy Zachodniej.

           Hiszpania i Portugalia czerpały ogromne korzyści z surowców pozyskiwanych
          w Nowym Świecie.

           Ze zrabowanych w Ameryce kruszców wyrabiano monety.

           W Europie gwałtownie rozwinął się przemysł.

           Rdzenną ludność Ameryki zatrudniano w europejskich fabrykach.

           Zwiększenie ilości pieniędzy w obiegu wpłynęło na szybki rozwój gospodarki.

           Mieszkańcy Hiszpanii i Portugalii zaczęli się szybko bogacić.     6   Uzupełnij zdania.

       • Odkrycie Ameryki przez Kolumba dało początek nowej epoce w historii nazywanej

                             .

       • Na kontynent amerykański zaczęli przybywać zubożali hiszpańscy rycerze, kierujący

        się chęcią zdobycia złota. Nazywano ich                         .


       8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15