Page 1 - Wczoraj i dziś 5 - historia, podręcznik
P. 1

5   NOWA EDYCJA                    5
                                                                   2021 – 2023

            Ziemie polskie od czasu powstania państwa                                          WCZORAJ
            do drugiej połowy XV wieku

                                                                                 I DZIŚ
           Polska Mieszka I             Polska Władysława Łokietka                 PODRĘCZNIK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
                                (1320 rok)
           (992 rok)

               Gdańsk


                                                                                  PODRĘCZNIK DO HISTORII
              Gniezno
                                  Poznań
                                                                           DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
               Wrocław

                  Kraków                 Kraków                    HISTORIA


           Polska Kazimierza Wielkiego       Polska i Litwa Kazimierza Jagiellończyka
           (1370 rok)                (1466 rok)
                                 Gdańsk     Wilno


              Poznań                Poznań

                                    Kraków      Kijów
                  Kraków
                      Lwów

                                LEGENDA
                                  Królestwo Polskie w 1466 roku
                                  ziemie zależne od Królestwa Polskiego
                                  Wielkie Księstwo Litewskie w 1466 roku        WCZORAJ I DZIŚ


        Nowa Era Sp. z o.o.
          www.nowaera.pl   nowaera@nowaera.pl

          Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
                                                                                                                   14/04/2021  13:13
    062112_Hist_SP_WiD_RE_ZM_kl.5_Podr_Okladka.indd  1,3                                                                                    14/04/2021  13:13
    062112_Hist_SP_WiD_RE_ZM_kl.5_Podr_Okladka.indd  1,3
   1   2   3   4   5   6