Page 9 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 9

Malarz nieznany, Wielka Armada i okręty angielskie, obraz, XVI w.

                                I


              euroPa i noWy śWiat
        1  Wielkie odkrycia geograficzne         5  Reformacja w Europie
        2  Podboje kolonialne               6  Kontrreformacja

        3  Przemiany społeczno-gospodarcze        7  Potęgi europejskie w XVI wieku
          w XVI wieku

        4  Kultura i sztuka renesansu                                                       18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  7                     18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14