Page 4 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 4

Poznać przeszłość
                            Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
                            i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
                            do nauczania historii, na podstawie opinii rzeczoznawców:
                            prof. dr. hab. Zdzisława Nogi, dr. Wojciecha Walczaka i dr Marzeny Kryszczuk.
                            Etap edukacyjny: III
                            Typ szkoły: liceum ogólnokształcące i technikum
                            Rok dopuszczenia: 2020
                            Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 1021/2/2020


                          Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania historii dla liceum
                          ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym – Poznać przeszłość.


                          Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
                          Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie.
                          Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji
                          jedynie na własny użytek.
                          Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl                          © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2020
                          ISBN 978-83-267-3925-5
                          Koordynacja prac: Michał Błaut.
                          Redakcja językowa: Aleksandra Bednarska.
                          Redakcja merytoryczna: Tomasz Bach, Michał Błaut, Krzysztof Mrozowski, Magdalena Zimerman.
                          Nadzór artystyczny: Kaia Pichler. Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
                          Projekt okładki: Maciej Galiński, wykorzystano elementy autorstwa Wojtka Urbanka.
                          Projekt graficzny: Marek Błoszko.
                          Opracowanie graficzne: Marek Błoszko, Zuzanna Sri.
                          Ilustracje: Marta Długokęcka, Ewelina Baran, Ewa Sowulewska, Paulina Podolska, Justyna Gołaszewska,
                          Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Wioleta Herczyńska, Natalia Helman, Elżbieta Buczkowska,
                          Marek Nawrocki, Marcin Oleksak, Rafał Buczkowski, Małgorzata Motyka-Karnas.
                          Fotoserwis: Magdalena Dzwonkowska.
                          Mapy: Jarosław Jakubiak.
                          Realizacja projektu graficznego: Tomasz Włodarczyk.
                          Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych w podręczniku.
                          Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
                          Nowa Era Sp. z o.o.
                          Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                          www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
                          Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
                          Druk i oprawa: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.                                                                                                              18/06/2020   13:25
        062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb   2                                         18/06/2020   13:25
        062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb   2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9