Page 1 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 1

Poznać przeszłość               2
                                                                                                                DLA
                                                                                                             ABSOLWENTÓW
                                                                                                               SZKÓŁ
       Podręcznik do historii dla zakresu podstawowego Poznać przeszłość 2 zawiera treści                                                             PODSTAWOWYCH
       z epoki nowożytnej. Chronologiczny układ treści, przystępny język oraz czytelna i atrakcyjna
       szata grafi czna pomagają w nauce przedmiotu. W podręczniku umieszczono przyciągające
       uwagę infografi ki oraz ciekawe teksty w elementach Symbole epoki i To budzi kontrowersje,
       które ułatwiają zainteresowanie przedmiotem.


                                     Praca z materiałem źródłowym
                                     Teksty źródłowe wraz z obudową
                                     ćwiczeniową pomagają zrozumieć szerszy
                                     kontekst wydarzeń i ułatwiają kształcenie
                                     umiejętności czytania ze rozumieniem.      Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

       Atrakcyjne infografi ki
       Wyjątkowe fotografi e obudowane
       intrygującymi opisami nie tylko                                       HISTORIA
       przekazują wiedzę, ale też rozbudzają
       pasję poznawania przeszłości.                                              Poznać przeszłość


                                                                    Podręcznik do historii                                 2

       Symbole epoki                                                      dla liceum ogólnokształcącego i technikum


       Teksty, które w ciekawy sposób
       prezentują wydarzenia, dzieła sztuki                                           Zakres podstawowy
       lub hasła charakterystyczne dla danej
       epoki, dzięki czemu uczeń ma możliwość
       lepszego poznania ich tła historycznego.


       Nowa Era Sp. z o.o.                                             Poznać przeszłość
         www.nowaera.pl   nowaera@nowaera.pl
         Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

                                                                                                                    18/06/2020  14:02
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_okladka.indd  1-3                                                                                    18/06/2020  14:02
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_okladka.indd  1-3
   1   2   3   4   5   6