Page 32 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 32

5


        Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5 już od pierwszych lekcji geografii
        pomaga kształcić i doskonalić kluczowe umiejętności geograficzne.
        Dzięki różnorodnym zadaniom ułatwia utrwalenie wiedzy        Wykonywanie obliczeń
        oraz przygotowanie do sprawdzianów.                 Samouczki
                                           zadania rozwiązane                          Zeszyt
                                           krok po kroku uczące
        Stopniowanie                             wykonywania podstawowych
        trudności zadań                           obliczeń geografi cznych.
        Na dobry początek
        ćwiczenia wprowadzające                       Praca z mapą
        w tematykę lekcji.                          różnorodne zadania z mapą
        Dla dociekliwych                           kształcące umiejętność jej analizy.               ćwiczeń
        interesujące zadania                         Sprawdź, czy znasz mapę!
        poszerzające wiedzę                         zadania sprawdzające znajomość
        z omawianego tematu.                         mapy Polski i mapy świata.

                                         Przygotowanie do sprawdzianów

                                         Sprawdź, czy potrafisz                                DO GEOGRAFII
        Zainteresowanie                          zadania podsumowujące po każdym
        przedmiotem                            rozdziale.                            DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
        Korzystam z informacji
        ciekawe treści połączone
        z zadaniami sprawdzającymi
        opanowanie niezbędnych
        umiejętności.
                                                   Obejrzyj
                                                   animację
                                                   docwiczenia.pl
                                                   Kod: N54SM3


                                              Zeskanuj kod QR,
        Dodatkowe materiały –                           który znajdziesz
        oglądaj, pobieraj,                             wewnątrz
                              N54SM3
        drukuj.                                  zeszytu ćwiczeń,
                                              lub wpisz kod na
                                      N54SM3
                                              docwiczenia.pl.


        Nowa Era Sp. z o.o.
          www.nowaera.pl   nowaera@nowaera.pl

          Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00


                                                                                                                03/03/2021  09:53
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_okladka.indd  1-2                                                                                03/03/2021  09:53
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_okladka.indd  1-2
   27   28   29   30   31   32