Page 31 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 31

Krzyżówka geograficzna


                    Krajobrazy Polski           Rozwiąż krzyżówkę. Litery z pól oznaczonych liczbami 1–18 utworzą hasło.
           Wyjaśnij jego znaczenie.

           1. Krzewiasta sosna występująca między innymi w Tatrach.
           2. Szlak turystyczny łączący zamki na Wyżynie Krakowsko­Częstochowskiej.
           3. Symbol Kampinoskiego Parku Narodowego.
           4. Park narodowy leżący w pasie Wyżyn Polskich. Jego symbolem jest nietoperz.
           5. Region kulturowy na Nizinie Mazowieckiej słynący z wycinanek i konkursu
             na najwyższą palmę wielkanocną.
           6. Zagłębienie na stoku wyżłobione przez osuwające się odłamki skalne.
           7. Forma terenu występująca na wybrzeżu wysokim.

           8. Jedna z dolin Tatr Zachodnich.
           9. Wklęsła forma terenu charakterystyczna                10.
             dla Wyżyny Lubelskiej.
           10. Forma krasowa przypominająca      8.         9.      12
             sopel. Występuje w jaskini.
                                                 3


                 6.       1.  1         14         17 8
                     7.

           2.              7           10   15  9

                     16            5               18
                               3.
                  6


                       4.    4                               5.    13  2

                                 11
           Hasło:


            1  2  3  4  5  6  7  8  9    10 11 12 13 14 15 16 17 18

           Wyjaśnienie:

                                                       95

                                                       03/03/2021  09:57
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  95
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  95                    03/03/2021  09:57
   26   27   28   29   30   31   32