Page 28 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 28

IV. Krajobrazy świata
            Dla dociekliwych                                              8    Krajobraz wysokogórski Himalajów

         Laponia to kraina rozciągająca się w północnej Europie, w strefach tajgi i tundry. Od kilku            Cele lekcji: Poznasz piętra roślinne występujące w Himalajach oraz zwierzęta
         tysięcy lat jest zamieszkiwana przez jeden z najstarszych europejskich ludów – Lapończy­              charakterystyczne dla tych gór. Dowiesz się, kim są Szerpowie i czym się zajmują.
         ków. Początkowo trudnili się oni głównie łowiectwem i zbieractwem, a w późniejszym                 Zdobędziesz ciekawe informacje o wyprawach na Mount Everest.
         czasie zaczęli hodować renifery (to zajęcie nadal stanowi ważny element ich życia). Obec­
         nie wielu mieszkańców Laponii utrzymuje się z turystyki. Atrakcję turystyczną stanowią                  Na dobry początek
         między innymi hotele, pięknie położone drewniane domki czy szałasy, w których można

         spotkać Lapończyków w tradycyjnych strojach oraz skosztować dań z reniferów i ryb.               1 Podkreśl w tekście dwa zdania, które świadczą o tym, że alpiniści relacjonują wypra-
                                                                  wę w Himalaje. Uzasadnij swój wybór.
                                         0°     20°    40°

                                              Laponia

                                        60°            60°
                                               20°
                                               Skala 1:40 000 000

       6  Wykonaj polecenia.
         a) Na podstawie powyższej mapy oraz atlasu geograficznego wymień nazwy państw,
           w których obrębie leży Laponia.

         b) Napisz, czym przede wszystkim zajmują się Lapończycy.


        Zapamiętaj

         • W tajdze rosną głównie drzewa iglaste: sosny, świerki, jodły i modrzewie.

         • W tundrze występuje niska roślinność, przede wszystkim trawy, mchy, krzewinki
          i karłowate drzewa.
         • Klimat stref tajgi i tundry charakteryzuje się krótkimi latami oraz długimi mroźnymi
          zimami. W obu strefach krajobrazowych występuje wieloletnia zmarzlina.

         • Rdzenna ludność stref tajgi i tundry tradycyjnie zajmuje się hodowlą reniferów,
          myślistwem i połowem ryb.


       86

    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  86                    03/03/2021  09:57
                                                       03/03/2021  09:57
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  86
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32