Page 27 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 27

Krajobrazy tajgi i tundry
       4 5 Pewien podróżnik opisał swoją podróż przez Kanadę. Przeczytaj poniższy fragment
         jego relacji i wykonaj polecenia.          Podróż rozpocząłem nad jeziorem Winnipeg. Wyruszyłem na północ. Podziwiałem wspaniałe
          widoki: rozległe lasy, w których dominowały świerki, jodły, modrzewie i sosny, oraz liczne
          jeziora. Jedyną przeszkodę w napawaniu się urokami natury stanowiły wszechobecne komary.
          Przemieszczałem się dalej na północ. Z czasem krajobraz zaczął się zmieniać. W miejsce
          lasów pojawiły się bezkresne obszary porośnięte krzewinkami oraz mchami i porostami.
          Moją podróż zakończyłem za kołem podbiegunowym północnym, w osadzie zamieszkanej
          przez Inuitów.


         a) Na poniższej mapie zaznaczono trasę, którą przebył podróżnik. Na podstawie opi-

           su uzupełnij legendę mapy brakującymi nazwami stref krajobrazowych.


                     160°   140°  120° 100° 80° 60°    40°
             60°                                      60° 20°


                   Jukon
                                      koło podbiegunowe północne
                           Wlk. J.
                           Niedźwiedzie
            160°            Mackenzie
            Skala 1:50 000 000                                 40°
            trasa wyprawy       Wlk. J. Niewolnicze
            pustynie lodowe
                               J.
                             Reniferowe
                                  Nelson
            lasy liściaste i mieszane Kolumbia    J. Winnipeg
            stepy
                                                      40°
            pustynie gorące                  J. Górne
            roślinność                       J. Huron J. Ontario
            śródziemnomorska                   J. Michigan Wdsp. Niagara
            roślinność        Snake             J. Erie
            wysokogórska     120°        100° Missouri   80°         60°
                           Wlk.            Ohio
                           J. Słone
         b) Podaj trzy przykłady zwierząt żyjących w strefie, w której podróżnik zakończył
           swoją wyprawę.
         c) Wyjaśnij, kim są Inuici.
                                                       85

                                                       03/03/2021  09:57
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  85
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  85                    03/03/2021  09:57
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32