Page 25 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 25

7   Krajobrazy tajgi i tundry         Cele lekcji: Poznasz położenie oraz klimat stref tajgi i tundry. Zdobędziesz
         informacje na temat wieloletniej zmarzliny i jej wpływu na życie ludzi. Dowiesz się,
         jakie rośliny i zwierzęta są charakterystyczne dla tajgi i tundry oraz czym zajmuje
         się ludność zamieszkująca te strefy.


             Na dobry początek       4 4 1 Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.


                          80°           80°
                         koło podbiegunowe północne

                     40°                      40°
                      zwrotnik Raka

                   0° 160° równik 120° 80° 40° 0° 40° 80° 120° 160° 0°

                      zwrotnik Koziorożca

                     40°                      40°
                         koło podbiegunowe południowe
                                         Skala 1:350 000 000
                          80°            80°
                                 tundra
         Na mapie tajgę zaznaczono kolorem zielonym / żółtym, a tundrę – kolorem brązowym /
         żółtym. Tajga występuje w  strefie klimatów umiarkowanych / podzwrotnikowych,

         a tundra – w strefie klimatów umiarkowanych / okołobiegunowych.       4 2 Uzupełnij schemat dotyczący wieloletniej zmarzliny.                           WIELOLETNIA ZMARZLINA                            W których strefach     Jak wpływa na życie ludzi?
              Czym jest?
                           krajobrazowych występuje?    Podaj dwa przykłady.
                                                       83

                                                       03/03/2021  09:57
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  83
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  83                    03/03/2021  09:57
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30