Page 24 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 24

III. Lądy i oceany na Ziemi
                                                  Obejrzyj
                                                  animację
             Dla dociekliwych                             docwiczenia.pl
                                                  Kod: N54SM3
         Ferdynand Magellan opłynął Amerykę od południa już po niespełna 30 latach od odkrycia
         tej części świata. Dużo trudniejsze okazało się wyznaczanie trasy, którą można opłynąć
         Amerykę od północy. Na podbiegunowych wodach lód zastępował drogę żeglarzom nawet
         latem. Wiele statków zostało unieruchomionych wśród lodu na kilka miesięcy. Bywało,

         że piętrzące się masy lodu miażdżyły drewniane statki, a żeglarze tracili życie. Dopiero
         po kilkuset latach zmagań (w latach 1903–1906) trasę Przejścia Północno­Zachodniego
         wyznaczył Roald Amundsen – późniejszy zdobywca bieguna południowego.

                               biegun północny
       K a m c z
                                                     60°
            60°            80°           40° 80°            60° Wielka Brytania
                 G. CZUKOCKIE O C E A N  A R K T Y C Z N Y G r e       Islandia O
                            160°
                             140°
                                  80°
                              120°
                                100°
            G. KORIACKIE
                 Cieśn. Beringa      Wyspy Królowej Elżbiety W. Ellesmere’a 60° n l a n Cieśn. Duńska C Irlandia
                                                    E
                                                    A
                             A r c h i p e l a g MORZE  d i       N
           M O R Z E
                        MOR ZE
          B E R I N G A
                             A r k t y c z n y BAFFINA   a
                    GÓRY BROOKSA
                       BEAUFORTA
                   Jukon
                                                    A
                 A L A S K A       W. Wiktorii       Cieśn. Davisa     T
          Aleuty
                                                    L
                   Denali
                           Wlk. J.       Z i e m i a  B a f f i n a   A
             Płw. Alaska        Niedźwiedzie koło podbiegunowe północne      N     G
                   6190
           Skala 1:50 000 000      Mackenzie                MORZE     T      r z
           trasa Przejścia  A l a s k a  5959 MACKENZIE    Cieśn. Hudsona LABRADORSKIE Y     b i
                     Logan
                  Z a t .
           160° Północno-Zachodniego                              C       e
           lodowce           Wlk. J. Niewolnicze                   K       t
                                    Zatoka
           lód stały                    Hudsona   L a b r a d o r    I
           granica lodu pływającego  120°     100°     80°      60°             P
                     KORDYLIERY
                               Jez.                             ó
                                                 Nowa
                             Reniferowe
                                  Nelson             Fundlandia        ł
       4 7 Na podstawie tekstu oraz mapy wykonaj polecenia.              Św. Wawrzyńca Zat.     o n
         a) Dlaczego wytyczenie trasy Przejścia Północno-Zachodniego było trudniejsze niż            n c
                                   NIZINA HUDSOŃSKA
           opłynięcie Ameryki od południa? Podaj dwie przyczyny.                        t a o
         1.                                                   l
                                                             a
                                                             n
                                                             t
         2.                                                   y c
                                                              k
         b) Podaj nazwy dwóch mórz i dwóch cieśnin na trasie Przejścia Północno-Zachodniego.           i
        Zapamiętaj
         • Do największych podróżników i odkrywców należą: Marco Polo, który drogą lądową
          dotarł do wschodniej Azji, Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki, oraz Ferdynand
          Magellan – dowódca wyprawy, która pierwsza opłynęła Ziemię.
         • Do większych dokonań w XX wieku należało: zdobycie bieguna północnego i bieguna
          południowego, zdobycie Mount Everestu oraz zejście na dno Rowu Mariańskiego.


       58

    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  58
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  58                    03/03/2021  09:57
                                                       03/03/2021  09:57
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29