Page 13 - Planeta nowa 5 - geografia, zeszyt ćwiczeń
P. 13

Czytamy mapę najbliższej okolicy
                                 H.
       3  Na podstawie planu Zakopanego wykonaj polecenia.    Gimnazjalna Smrekowa
                                      Dworzec
                                       PKS
                         Cichej
                        Wody
                      B
             A Gładkie   Walowa Gór a Szkolna Rondo C S łoneczna zowa Willa D E
                                      Brzo-
                           Dmowskiego
                                       W. Piaseckiego
             Klimka Bachledy
                     Samodzielny  NOWOTARSKA      Kossakówka
                     Publiczny                     Szymoński
              Polna MB Nieustającej Szpital Specj.  Stary Najświętszej T. KOŚCIUSZKI Wierch
                  Gładkie
                     Chorób P³uc
                Gładcza ń
                      Na Guba-   łówkę
                           Jana Pawła II
                 Pomocy
                            Rodziny
                        Kapl. œw.
                             J.
 Zobacz              K. Kaszelewskiego MB Cmentarz  KRUPÓWKI Zborowskiego Górna H. SIENKIEWICZA JAGIELLOŃSKA
                        Andrzeja
                                        Bystra
 zdjęcia     1          Częstochowskiej    AL. 3 MAJA    Równia          1
 docwiczenia.pl      POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH   Muzeum
 Kod: N57JLZ    Ubocz       KOŚCIELISKA Kasprusie Tatrzańskie       Krupowa Komenda Wyp.-Konferencyjny
                                               Oœr.
                          Potok
                        S.
                                               Oœr. Wyp.-
                 Willa Koliba Kościelna Kamockiego M. Zaruskiego Weteranów Wojny Muz. S. Powiatowa Policji Anta³ówka
                                                -Konferencyjny
                                                Geovita
           Chałupa Willa  Ks. J. Stolarczyka   A. Galicy B. Czecha Staszica NMP  Wierchowa Panorama
           Gąsieniców  Cicha    Muzeum Ogrodowa Plac KRUPÓWKI   Królowej Świata  Antałówka
           Sobczaków       K. Szymanowskiego W. Orkana Niepodległości        940
                                 S.
          KOŚCIELISKA Droga na Wierch  Czerwony N a Wilcznik J. Piłsudskiego Tetmajera Ks. W. Curzydły Droga do W. Broniewsk iego W. Broniewskiego
          Zagroda          Willa Atma     Staszica Willa Poraj S. Witkiewicza Bulwary Słowackiego ·
         Gąsieniców        Pod Lipkami      Park Dzieci     A. Asnyka Palace
          Sieczków             Willa     i Młodzieży
                                  im.
                                       K.
                                            Kraszewskiego
                          Dwór
                                            T. CHAŁUBIŃSKIEGO
                                H.
         Gąsienicowy  Młynkowiec ·   Kas prusie Biały Potok Partyzantów GRUNWALDZKA Muzeum S. Goszczyńskiego J. I.  Bristolu
         Wierch      Za Strugiem Lipki        K. Makuszyńskiego     Św.
          ·
                                    J. PIŁSUDSKIEGO
                     862
                               Modrzejewskiej
          878                   K. Tetmajera            Krzyża Bulwary Słowackiego
                                                     2
                                         WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO
         2   Walczaków Potok  Walczacki Wierch Strążyska Małe Żywczańskie Do Tadziaków K. MAKUSZYŃSKIEGO Sabały Foluszowy Potok Droga na Koziniec
                                                Willa
                                Ornak
                                               Jadwiniówka
           Skala 1 :18 000                     Czarny Potok W. Pola S. Żeromskiego J. Tuwima T. CHAŁUBIŃSKIEGO
                              Marusarzówny
          100 0 100 200 300 m   zabytkowe kościoły; kościoły Za Cieszynianką
                              H.
                        zabytkowe kaplice; kaplice          Zwierzyniecka
                         Droga do
                            Wierszyki
                                                   Muzeum
            główne ulice przelotowe Regle Regle muzea; pomniki M.  Zająca BIAŁEGO J. PIŁSUDSKIEGO K. Szymanowskiego Przyrodnicze
                            ·
            główne ulice      hotele  888                Pocztowców TPN
                                  DROGA DO
            pozostałe ulice    kempingi            Olimp
                   STRĄŻYSKA
            drogi polne; alejki i ścieżki Droga do Daniela informacja turystyczna BRONISŁAWA CZECHA
                              Las
         Samkó
            ulice tylko dla pieszych szpitale; TOPR
            kolej linowo-terenowa  kina   Białego        Walowa          3
            wyciągi narciarskie  policja; poczta    Biały Potok Polana
            granica Tatrzańskiego  zabudowa; zabytkowa
                          Potok Spadowiec
                                          Wielka
            Parku Narodowego    zabudowa        Droga pod Reglami Krokiew Krokiew Średnia
                                               Mała
                                                 Krokiew
                Str¹¿yski
            szlaki turystyczne   parki, lasy; cmentarze      D          E
                G r z e œ k ó w k i
             k a    r z e       i e c
         a) Wyznacz najkrótszą trasę od Muzeum Tatrzańskiego (B1) pod skocznię narciar-
            r ¹ ¿ y s
                   u
                            w
                   i
                            o
                  z
                  D
                            a d
         l i n a  ską Wielka Krokiew (D3). Zapisz nazwy ulic, którymi wiedzie ta trasa.

           t
                  u
           S
                            p
                 k
                            S


         o        a n        a  n a                  D o l i n a  n a d  C a p k a m i
         D        i l
                 o          n
                           D o l i
                 D
         b) Zapisz nazwy ulic, przy których znajdują się wymienione obiekty.
         A. Kościół Świętego Krzyża:
         B. Willa Koliba:
         C. Komenda Powiatowa Policji:
         c) Podaj kierunki, w których należy się udać, aby dojść ze skrzyżowania ulic Koście-
          liskiej i Kasprusie (B1) do obiektów wymienionych poniżej.
         A. Willa Cicha:
         B. Muzeum Karola Szymanowskiego:
                                                       17
                                                       03/03/2021  09:56
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  17
    066805_GEO_SP_PLANETA_N_RE_ZM_kl.5_ZC_zeszyt_001-096.indd  17                    03/03/2021  09:56
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18