Page 9 - Planeta nowa 8 - geografia, podręcznik
P. 9

Płytowa budowa litosfery

      W latach 60. XX wieku naukowcy potwierdzili wcześniejsze przypuszczenia
      na temat tego, że litosfera jest podzielona na płyty. Wśród płyt litosfery rozróżnia się
      płyty kontynentalne i płyty oceaniczne. Płyty kontynentalne są zbudowane ze skał
      o małej gęstości, a płyty oceaniczne – ze skał odznaczających się większą gęstością.
      Rozmieszczenie tych płyt możesz prześledzić, analizując poniższą mapę.


      Płyty litosfery

                80°                płyta północnoameryk.
                                  80°
                północnoamerykańska p ł y t a  e u r a z j a t y c k a
                  płyta
         40°                               40°

                               płyta
                               irań.
                                      płyta
           p
                             płyta arab.
                 płyta    p ł y t a     płyta ind. filip. p ł y t a  p a c y f  i c z n a
           ł
           y
               płyta karaib.
           t
               kokos.
           a
       0° 160°   120°  80°   40°   0° a f 40°   80°   120°  160° 0°
                           r
           p
                           y
           a
                            k
                            a
           c
                     płyta
            y   p ł y t a  N a z c a południowoamerykańska ń
                             s
            f
            i                 k
                                   płyta australi jska
            c                 a
             z
             n
         40°   a                            40°
                     płyta Scotia
      arab. – arabska
       filip. – filipińska
       ind. – indyjska
       irań. – irańska     p ł y t a  a n t a r k t y c z n a   1:250 000 000
      karaib. – karaibska 80°                80°
      kokos. – kokosowa kierunki przemieszczania się płyt granice płyt nieokreślone granice płyt Azja
 HIMALAJE
 Powstawanie Himalajów Występujące we wnętrzu Ziemi prądy konwekcyjne powodują, że płyty litosfery są w nieustannym
 obecnie  ruchu. Na granicach przemieszczających się płyt litosfery występują trzęsienia ziemi i zjawiska
 Himalaje powstawały podczas alpejskich ruchów  wulkaniczne. Dochodzi tam również do wypiętrzania łańcuchów górskich oraz powstawania
 20 mln
 górotwórczych, na skutek kolizji fragmentu  lat temu rowów oceanicznych.
 prakontynetu zwanego Gondwaną (obecnie
 to Półwysep Indyjski) z kontynentem 60 mln Ruch płyt litosfery         wulkan
 azjatyckim. W wyniku tego zderzenia lat temu
 osady znajdujące się na dnie 80 mln płyta  kierunek ruchu  rów oceaniczny    góry
 morza 1 uległy sfałdowaniu 2 . lat temu kontynentalna płyty oceanicznej płyta oceaniczna fałdowe
 Dalszy napór fragmentu Gondwany
 spowodował ich wypiętrzenie 3 .
 1 2 3
                      prądy konwekcyjne
                                             17
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14