Page 4 - Planeta nowa 8 - geografia, podręcznik
P. 4

Spis treści
     1
       Azja
       1. Środowisko przyrodnicze Azji ............................................................. 8
      2. Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji .................................................. 16
       3. Rolnictwo Azji .................................................................................... 23
      4. Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki .................................... 28
      5. Chiny – najludniejsze państwo świata .............................................. 36
      6. Indie – państwo kontrastów społecznych i gospodarczych ............ 44
      7. Bliski Wschód – kultura i gospodarka ............................................... 52
       Podsumowanie ................................................................................... 58
       Sprawdź, czy potrafisz ....................................................................... 59
       Sposób na zadania ............................................................................. 61
       Afryka
     2
       1. Środowisko przyrodnicze Afryki ....................................................... 66
      2. Rolnictwo Afryki ................................................................................. 73
      3. Przemysł i usługi w Afryce ................................................................. 79
      4. Etiopia – problemy głodu i niedożywienia ....................................... 84
      5. Kenia – turystyczny potencjał ........................................................... 92
       Podsumowanie .................................................................................. 98
       Sprawdź, czy potrafisz ....................................................................... 99
       Sposób na zadania ........................................................................... 101

       Ameryka Północna i Ameryka Południowa
     3
       1. Środowisko przyrodnicze Ameryki ................................................. 108
      2. Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej ....................... 114
      3. W Amazonii ...................................................................................... 120
      4. Ludność Ameryki ............................................................................. 126
      5. Urbanizacja w Ameryce ................................................................... 130
      6. Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa ................ 136
      7. Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata ........................ 144
       Podsumowanie ................................................................................. 152
       Sprawdź, czy potrafisz ..................................................................... 153
       Sposób na zadania ........................................................................... 155
     4
       Australia i Oceania
       1. Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii .................................. 160
      2. Ludność i gospodarka Australii ....................................................... 168
       Podsumowanie ................................................................................. 174
       Sprawdź, czy potrafisz ..................................................................... 174
       Sposób na zadania ........................................................................... 175

       Obszary okołobiegunowe
     5
       1. Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki ............................... 180
      2. Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce ......................................... 188
       Podsumowanie ................................................................................. 193
       Sprawdź, czy potrafisz ..................................................................... 193
       Sposób na zadania ........................................................................... 194
       Sprawdź, czy potrafisz – klucz odpowiedzi .................................... 196
       Sposób na zadania – klucz odpowiedzi .......................................... 197
       Dane statystyczne ............................................................................ 198
       Indeks ............................................................................................... 206
   1   2   3   4   5   6   7   8   9