Page 3 - Planeta nowa 8 - geografia, podręcznik
P. 3

Wstęp

      Podręcznik „Planeta Nowa” dla klasy 8 obejmuje treści z zakresu geografii regionalnej świata.
      W jego skład wchodzi wiele elementów ułatwiających naukę geografii.
      Słowniczek zawiera nowe i trudne terminy geograficzne.
      Element „Wiesz, umiesz, zdasz” umożliwia utrwalenie materiału z każdego rozdziału. Zawiera
      „Podsumowanie”, zadania „Sprawdź, czy potrafisz” oraz „Sposób na zadania” – zestaw
      WIESZ, UMIESZ, ZDASZ
      trzech zadań kształcących kluczowe umiejętności geograficzne: jedno rozwiązane i opatrzone
      cennymi wskazówkami oraz dwa do samodzielnego wykonania.
      Na końcu podręcznika znajdują się klucz odpowiedzi do zadań, tabele zawierające aktualne
      dane statystyczne oraz indeks.
                                Zanim zaczniesz... – w ten
      Strony „Kraj w pigułce”               sposób wyodrębniono polecenia
      zawierają podstawowe informacje           wprowadzające w temat lekcji.
      dotyczące danego państwa oraz
      stanowią uzupełnienie zagadnień
      omawianych na lekcji.


      Pogrubioną czcionką
      zaznaczono szczególnie
      ważne informacje.
                               A to ciekawe... to ciekawostki
                               związane z tematem lekcji.

                               Na końcu każdej lekcji znajdują się
                               ćwiczenia ułatwiające utrwalenie
                               zdobytej wiedzy.

                               Ćwiczenia o wyższym stopniu
                               trudności zostały opatrzone
                               gwiazdką.

      W ten sposób zostały oznaczone
      pytania i polecenia do tekstu
      lub materiału ilustracyjnego.

      Na stronach „Oczami podróżnika”
      przedstawiono ciekawe informacje
      dotyczące między innymi atrakcji
      turystycznych oraz zwyczajów
      panujących w omawianych krajach.
   1   2   3   4   5   6   7   8