Page 2 - Planeta nowa 8 - geografia, podręcznik
P. 2

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw           BRAND na IV stronę podręcznika
         oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia
         ogólnego do nauczania geografii w klasie ósmej, na podstawie opinii rzeczoznawców:
         dr Moniki Panfil, dr. Marka Walczaka, prof. dr. hab. Tadeusza Zgółki.
         Etap edukacyjny: II
         Typ szkoły: szkoła podstawowa
         Rok dopuszczenia: 2021
         Numer ewidencyjny w wykazie MEiN: 906/4/2021/z1


        Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania geografii w szkole
        podstawowej. Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz oraz Barbary Dziedzic.


        Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość
        publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli
        cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie
        na własny użytek.
                      Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl                  © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2021
                     ISBN 978-83-267-4212-5
           Koordynacja prac i redakcja merytoryczna: Paweł Przybylski, Magdalena Rudnicka.
          Redakcja merytoryczna: Jan Janus, Piotr Jaworski. Współpraca redakcyjna: Paulina Rosiak,
          Anna Strzelińska, Dorota Urbaniak. Redakcja językowa: Aleksandra Kowalczyk-Pryczkowska,
              Anna Lota, Marcin Romanowski, Agnieszka Szymanowska-Pancer.
              Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
    KLASA 4 cz. I   Projekt okładki: Maciej Galiński. Projekt graficzny: Aleksandra Szpunar.
          Opracowanie graficzne: Maciej Galiński, Klaudia Jarocka-Ciok, Ewa Kaletyn, Marcin Kołacz.
        Ilustracje: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Rafał Buczkowski, Wioleta Herczyńska, Przemysław Kłosin,
            Adam Król, Marcin Oleksak, Paulina Podolska, Joanna Ptak, Ewa Sowulewska.
             Mapy: Zespół Kartograficzny Nowa Era. Fotoserwis: Bogdan Wańkowicz.
           Realizacja projektu graficznego: Aleksander Łopuszyński, Ewa Pietras, Piotr Socha.
                     Nowa Era Sp. z o.o.
                 Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                 www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
                 Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

                  Druk i oprawa: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

    KLASA 4 cz. II
    KLASA 5 cz. I
    KLASA 5 cz. II
    KLASA 6, 7, 8
    KLASA 4

    KLASA 5
    KLASA 6
    KLASA 7
   1   2   3   4   5   6   7