Page 225 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 225

D Prawo Archimedesa –


          trudniejsze zagadnienia


      Objętość wypartej wody jest równa objętości zanurzonego ciała.
      Gdy ciało jest zanurzone częściowo, objętość wypartej wody
      równa jest objętości zanurzonej części ciała. Pamiętając o tym,
      możemy wykonywać obliczenia związane z siłą wyporu.

      Przykład 1. Jakiej siły potrzeba, aby podnieść aluminiowy od­
      ważnik o masie 1 kg, całkowicie zanurzony w wodzie?
      Masa odważnika: m = 1 kg = 1000 g.
               Al
      Ciężar odważnika:           .

      Gęstość aluminium:

      Objętość odważnika:                     Ciekawostka

                                    Dzięki pęcherzowi
                                    pławnemu wypełnionemu
                                    gazem średnia gęstość
      Objętość wypartej wody równa jest objętości odważnika:    ciała ryby jest równa
                                    gęstości wody. Ryba
                V = V = 370 cm 3           nie musi działać żadną
                   Al
                 w
      Masa wypartej wody:                     siłą, aby pozostawać
                                    w wodzie w miejscu, nie
                                    tonąc i nie wypływając
      Ciężar wypartej wody:                    na powierzchnię.      Siła wyporu równa jest ciężarowi wypartej wody: F = 3,7 N.
      Różnica między ciężarem a siłą wyporu:
              Q – F = 10 N – 3,7 N = 6,3 N
              Al
      Odpowiedź: Potrzeba siły 6,3 N.
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230