Page 221 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 221

41 Prawo Archimedesa


      Doświadczenie

      1. Nalej wody do szklanki (do połowy) i spróbuj zatopić w niej piłeczkę
      pingpongową. Musisz w tym celu działać siłą.
      W którą stronę skierowana jest ta siła? Jak zmienia się poziom wody, gdy
      piłeczka się zanurza?
      2. Zanurz w wodzie jajko na twardo. Jajko utonie. Schwyć je w dwa palce
      i sprawdź, czy w wodzie wydaje się lżejsze, czy cięższe niż wyjęte z wody.
      Sprawdź także za pomocą siłomierza, czy twoje odczucia były uzasadnione.
      Jajko możesz przymocować do siłomierza za pomocą taśmy klejącej.
       Siła wyporu
      Wpychając piłeczkę do wody, czujesz wyraźnie, że musisz pokonać
      jakąś siłę, która wypycha piłeczkę z wody. Podnosząc jajko zanu­
      rzone w wodzie, czujesz, że jakaś siła w tym pomaga. Wypycha
      ona jajko z wody, dzięki czemu możesz działać mniejszą siłą, niż  Siłomierz wskazuje siłę
      jest potrzebna do podniesienia jajka w powietrzu.      wypadkową ciężaru i siły
      W obu przypadkach obserwujesz więc, że na zanurzone w wo­  wyporu. W przykładzie
                                    przedstawionym na zdjęciu
      dzie ciało działa pewna siła skierowana w górę.       ta wypadkowa wynosi
      Nazywamy ją siłą wyporu.                   0,02 N ± 0,01 N.


       Prawo Archimedesa
      Skąd bierze się siła wyporu? Na ciało zanurzone w cieczy działają
      ze wszystkich stron siły nacisku wywołane ciśnieniem cieczy. Siły
      działające z boków równoważą się (patrz rysunek). Jednak z góry
      działa siła mniejsza niż z dołu, bo głębiej ciśnienie jest większe.
      Wypadkowa tych dwóch sił, skierowana do góry, to właśnie siła
      wyporu. Można obliczyć, że wartość siły wyporu równa jest cię­
      żarowi cieczy wypartej przez ciało.
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226