Page 220 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 220

218 Ciśnienie i siła wyporu

     5. Duża część terytorium Holandii leży poni­
     żej poziomu morza. Według legendy mały
     chłopiec, Hans Brinker, widząc, że przez
     mały otwór w tamie przelewa się woda,
     zatkał go palcem i wytrzymał wiele godzin,
     dopóki nie nadeszła pomoc. Na pamiątkę
     tego wydarzenia postawiono pomnik, który
     możesz obejrzeć na zdjęciu. Czy to możliwe,
     aby zatrzymać palcem wodę wdzierającą się
     pod wielkim ciśnieniem?
     Wyobraź sobie, że dziura w tamie znajdo­
     wała się 3 m pod poziomem morza, a palec
     chłopca miał powierzchnię 0,5 cm . Jaką siłą
                    2
     musiał działać chłopiec? Obliczenia zapisz                         41 Prawo Archimedesa
     w zeszycie.                Pomnik Hansa Brinkera.     Doświadczenie                                           Doświadczenie


     Ciśnienie w górę
     1. Wytnij otwór w denku plastikowego kubeczka.
     2. Ustaw kubeczek do góry dnem, a od dołu
     przyłóż zakrętkę od słoika. Zanurz całość w misce
     z wodą. Zobaczysz, że nacisk wody utrzymuje
     zakrętkę tuż przy kubku, choć przecież nic nie
     zagradza jej drogi w dół.
     3. Gdy przez wycięty otwór zaczniesz nalewać
     wodę, zakrętka w końcu zatonie. Dlaczego?
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225